CHP'li vekilin 'sistem krizi' merakı

SGK’nın raporlarının Meclis’e sunulmasıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na bir dilekçe veren CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Cumhurbaşkanlığı ile Meclis arasında sistem krizi olduğunu iddia etti.

SGK’nın raporlarının Meclis’e sunulmasıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na bir dilekçe veren CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, kendi dilekçesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “yasa” çelişkisini görmezden gelerek, Cumhurbaşkanlığı ile Meclis arasında “sistem krizi” olduğu yönündeki çıkışı dikkat çekti.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM Başkanlığı’na bir dilekçe vererek Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) finansal hedeflerinin gerçekleştirilmesine ilişkin raporun TBMM’nin ilgili komisyonlarına sunulmasına ilişkin gerekli talimatlandırmanın yapılmasını istedi. Ancak Kuşoğlu, dilekçesinin başlangıç kısmında, “15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi başlıkla 430/3 maddesi şu şekilde:

Başkan, belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik alınan ve planlanan tedbirleri, elde edilen sonuçları ve diğer kamu idarelerinden yapılan önerileri ve sonuçlarını içeren bir raporu altı aylık dönemler halinde Cumhurbaşkanına ve TBMM ilgili komisyonlarına sözlü ve yazılı olarak sunar.” diyerek, olayın dayanağının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olduğunu ve işlemin buna göre tesis edileceğini belirtiyor.

Ancak dilekçesinin sonunda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenen bir konu olduğunu bir kenara bırakarak, “Bu Yasa emrinin yerine getirilmesi konusunda Başkanlığınızca gerekli talimatlandırmaların yapılmasını arz ederim” diyerek dilekçesini bitiriyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Kuşoğlu’nun dilekçesine verdiği yanıtta, olayın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen bir konu olduğunu vurgulayarak, “Aynı kararnamenin 802’nci maddesinde, söz konusu kararname hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceğinin belirtildiğine” dikkat çekti.

Şentop cevabında, “Bu çerçevede, dilekçenizde bahsi geçen raporun belirli periyotlarla TBMM’ye sunulmasına ilişkin norm, TBMM’nin iradesi ile yürürlüğe konulan bir mevzuat hükmü değildir. Diğer taraftan TBMM’nin veya TBMM Başkanlığı’nın, söz konusu normun yürütülmesinin sağlanması gibi bir görevi de bulunmamaktadır” dedi. Ancak yine de SGK’ya bir yazı göndererek bu raporların TBMM’ye sunulması gerektiğiyle ilgili kararname hükümlerinin hatırlatıldığını da cevabında vurguladı.

CHP’li Kuşoğlu ise kendi dilekçesindeki “kararname”, “yasa” çelişkisini görmezden gelip, Şentop’un cevabının üzerine TBMM’nin, Cumhurbaşkanının imzaladığı kararnameyi uygulamadığı sonucunu çıkartarak, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı arasında ilk çatışmanın patlak verdiği çıkışını yapması dikkat çekti. Bir CHP’li milletvekilinin, icra / yürütme yetkisi Cumhurbaşkanlığına ait bir kuralın uygulanması için TBMM Başkanının müdahale etmesini istemesi şaşırtıcı bulundu.

Yorumlar