Tütün firmalarının dağıtım araçlarına aynı renk zorunluluğu

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait dağıtım araçları için beyaz renkli olma zorunluluğu getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun da talebi üzerine Türkiye'nin "Tütün Kontrolü Strateji Eylem Planı" çerçevesinde hazırlandı.

Buna göre, tütün mamulü sektöründeki firmaların dağıtım araçları beyaz renkte olacak. Firmalara ait tüm araçlar üzerinde yer alabilecek bilgilere ilişkin kısıtlama ve düzenlemeler öngörüldü. Firmalara 1 yıllık uyum süresi de tanındı.

Ayrıca, açık alkollü içki satış yapılan iş yerleri için perakende tütün mamulü ve alkollü içki satış belgesi düzenlenemeyecek.

Bar, içkili restoran gibi işletmeler için farklı bir iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilmiş olsa dahi açık alkollü içki satış belgesinin yanında perakende alkollü içki veya perakende tütün mamulü satış belgesi tanzim edilemeyecek. Ancak, değişiklik öncesinde düzenlenmiş satış belgeleri ilgili düzenlemeden etkilenmeyecek, geçerliliklerini koruyacak.

Yönetmelik değişikliği tütün mamulleri veya alkollü içkilerin satışının yapılamayacağı yerler konusunda ise yeni bir uygulama ya da kısıtlama getirmiyor.

Yorumlar