Türkiye'de sera gazı emisyonu arttı

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2015 yılında 475,1 milyon ton karbondioksit eşdeğerine yükseldi.

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2015 yılında 475,1 milyon ton karbondioksit eşdeğerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin Seragazı Emisyon Envanterini açıkladı.

Buna göre, 2015 yılında toplam seragazı emisyonu karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak 475,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı.

Bu dönemde emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,1 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,5 ile atık takip etti.

Karbondioksit eşdeğeri olarak 2015 yılı toplam seragazı emisyonu, 1990 yılına göre yüzde 122 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı karbondioksit eşdeğer emisyonu 3,88 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2015 yılında 6,07 ton/kişi olarak hesaplandı.

EN BÜYÜK PAY ENERJİ KAYNAKLI EMİSYONLAR

Toplam karbondioksit emisyonlarının 2015 yılında yüzde 86,1'si enerjiden, yüzde 13,7'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,2'si tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

Metan (CH4) emisyonlarının ise yüzde 59,3'ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 28,8'i atıktan, yüzde 11,8'i ise enerji kaynaklı gerçekleşti.

Diazotmonoksit (N2O) emisyonlarındaki en büyük payı ise yüzde 78,4 ile tarımsal faaliyetler oluşturdu.

Yorumlar