Turizm rehberleri için kanuni düzenleme!

Uzak Doğu ülkelerinin Türkiye artan ilgisi, Çince, Japonca, Korece gibi Uzak Doğu dilleri bilen rehber sayısının artırılmasını gündeme getirdi. Meclis'e sunulan yeni yasa teklifiyle, hem mevcut rehber sayısını artırmak, hem de özellikle Uzak Doğu dillerindeki rehber sayını çoğalmayı amaçlıyor.

Turist rehberlerinin verdikleri hizmetler sırasında, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye yönlendirmeleri cezaya tabi olacak. Bu suçun beş yıl içinde iki kez işlenmesi meslekten geçici men edilme, üç kez işlenmesi halinde ise meslekten çıkarma cezası uygulanacak.

AK Partinin turizme yönelik düzenlemeleri içeren 14 maddelik yasa teklifini, Meclis Başkanlığına sundu. Teklifle; turist rehberlerinin azami surette bilgi, yetenek, tecrübe sahibi olduklarının belirlenebilmesi amacıyla adayların konusunda uzman kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak olan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları gerektiği hususu hükme bağlanacak. İç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe imkan tanınacak.

Uzakdoğu dillerine teşvik

Son yıllarda Türkiye'yi ziyaret eden başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış doğrultusunda oluşan rehber açığını kapatmak için ve mevcut rehber sayısını artırmak amacıyla Uzak Doğu dillerindeki rehber adaylarını teşvik edilecek.

Arkeologlar da rehber olacak

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılacak. Turist rehberlerinin, mesleğin kaliteli olarak icrasını sağlayabilmeleri için yabancı dil yeterliliği belgesinin 5 yılda bir yenilenmesi sağlanacak. Eğitim programı, yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı ile uygulama gezile Kültür ve Turizm Bakanlığın talebine rağmen altı ay içerisinde birlikler tarafından düzenlenmemesi hâlinde Bakanlık tarafından yapılmasına olanak sağlanacak.

Haksız kazanca ağır ceza

Turist rehberlerinin verdikleri hizmetler sırasında, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye yönlendirerek haksız kazanç sağlamaları cezaya tabi olacak. Bu suçun beş yıl içinde iki kez işlenmesi meslekten geçici men edilme, üç kez işlenmesi halinde ise meslekten çıkarma cezası uygulanacak.

Turist rehberliği mesleğinin Türkçe olarak icra edilmesi halinde uygulanacak taban ücretlerin Bakanlıkça belirlenecek. Ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunulamayacak. Bulunanlar hakkında belgesiz rehberlik yapılan kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak ilgili mülki idare amiri tarafından 25 bin ila 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Rehbere geri dönüş imkanı

Teklif kapsamında, bakanlığın meslek kuruluşlarını müfettişler ve kontrolörler aracılığıyla en geç üç yılda bir zorunlu olarak denetleyecek. Ayrıca meslek kuruluşlarının iştiraklerinin de denetime tabi olması sağlanacak. Turist rehberliği ruhsatnamesine sahip olan turist rehberleri ile rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştirenlerin, en geç beş yıl içinde yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgeyi getirmeleri zorunlu hale getirilecek. Getirmedikleri takdirde Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilecekleri düzenlenmekte, yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri halinde ise çalışma kartı alarak, yeniden başarılı oldukları dilde mesleklerini icra edebilmeleri sağlanacak. Esas amacı tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehber bulundurma yükümlülüğünün sınırı değiştirilecek.

Yorumlar