Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat?

Onbir ayın sultanı Ramazanın gelmesiyle yatsı namazından sonra kılınan, fazileti saymakla bitmeyen teravih namazı kılınmaya başlanacak. Peki teravih namazı nasıl kılınır, teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat?

Ramazan ayının göz bebeği teravih namazı bu gece (15 Mayıs) kılınmaya başlıyor. Yatsı namazı ile vitr namazı arasında kılınan 20 rekatlık bu nafile olan namazı kılmanın fazileti ise saymakla bitmiyor. Dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz sayılsa da iki rekatta bir selam vererek kılmak da oldukça faziletlidir. Hz Muhammed cemaatle teravih kıldırdıkları zaman 8 rekat kıldırmışlardı. Ashab bu namazı evlerinde 20 rekata tamamlamışlardır. Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuşlardır (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1; Müslim, Müsafirin, 174). Peki bu derece önemli olan teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer nafile namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır. Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

TERAVİH NAMAZI ile ilgili görsel sonucu

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır. Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

TERAVİH ile ilgili görsel sonucu

TERAVİH NAMAZI TEK BAŞINA KILINABİLİR Mİ? CEMAATLE KILMAK ŞART MI?

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazı ile vitr namazı arasında kılınan bir nafile namazdır. Bundan dolayıdır ki nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu halde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamber (s.a.s.)’in uygulaması ile sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaatle kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1; Müslim, Müsafirin, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde Teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşünmüş ve ashapla istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “ne güzel bir adet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi Teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın” diye dua etmiştir (el-Mutteki el-Hindi, Kenzu’l-Ummal, XII, 576).

TERAVİH NAMAZININ FAZİLETLERİ

1. gün: Annesinden yeni doğmuş gibi günahlarından arınır.

2. gün: Kendisi, anne ve babası mümin ise günahları bağışlanır.

3. gün: Arşın altında bir melek gelip şöyle nida eder; “Amelin temize çıktı.”

4. gün: Yüce Allah ona Mescid-i Haram’da ve Mescid-i Nebevi’de kılınan namazların sevabını ihsan eder.

5. gün: Onun için verilecek mükâfat Zebur, Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim’i okuyan kimsenin sevabı gibidir.

6. gün: Yüce Allah ona Beyti Mamurede (Meleklerin kıblesi) tavaf edenin sevabını ihsan eder, her taş ve kiremit dahi onun bağışlanması için dua eder.

7. gün: Musa (a.s)’ya yetmiş Firavun’a karşı yardım etmiş sevabı verilir.

8. gün: Allah-u Teala ona dünyanın ve ahiretin hayatını nasip eder.

9. gün: Allah-u Teala ona dünyanın ve ahiretin hayrını nasip eder.

10.gün: Hazreti Peygamberin ettiği ibadet gibi yapmış olduğu ibadet kabul olunur.

11.gün: Ölecek olursa dünyada annesinden doğduğu gibi vefat eder.

12.gün: Kıyamet günü her türlü kötülükten emin olarak gider.

13.gün: Kıyamet günü gelir ki, yüzü ayın on dördü gibi parlar.

14.gün: Melekler gelirler ve Teravih namazını kıldığına şahitlik ederler.

15.gün: Arşı taşıyan melekler onun bağışlanması şanında salât okurlar.

16.gün: Allah-u Teala o kimsenin cehennem ateşinden kurtulduğuna dair beraat fermanı yazar.

17.gün: Kendisine peygamberlerin sevabına denk sevap verilir.

18.gün: Bir melek şöyle seslenir; “Ey Allah’ın kulu, Allah senden, annenden ve babandan razı oldu.”

19.gün: Kendisine şehitlerin ve salih kulların sevabı kadar sevap verilir.

20.gün: Allah-u Teala onun Firdevs cennetindeki derecesini yükseltir.

21.gün: Allah-u Teala onun için cennette nurdan bir bina yapar.

22.gün: Kıyamet günü her türlü gam ve kederden emin olur.

23.gün: Allah-u Teala ona cennette bir şehir kurar.

24.gün: Onun için yirmi tane makbul dua vardır.

25.gün: Allah-u Teala ondan kabir azabını kaldırır.

26.gün: Allah-u Teala onun için kırk yıllık amel sevabı vardır.

27.gün: Ona sırat köprüsünü çakan şimşekler gibi geçme ihsanı verilir.

28.gün: Allah-u Teala onun cennetteki derecesini bir kat artırır.

29.gün: Allah-u Teala ona makbul bir hac sevabı verir.

30.gün: Allah-u Teala şöyle buyurur; “Cennetimdeki meyvelerden ye, Selsebil suyundan yıkan, Kevser şarabından iç, Ben senin Rabbinim, sende Benim kulumsun.”

Rabbim bu faziletlere nail olmayı tüm İslam âlemine nasip eylesin. Bir daha ki sayımızda görüşmek üzere sizleri Yüce Yaradana emanet ediyorum. “Ya Rabbi! Recep ve Şaban’ı bize bereketli kıl, Bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır” Âmin.

Yorumlar

Çok Okunanlar Haberler