Temiz oda sistemlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Kontrol edilebilir ve şartlandırılmış hava sistemlerine sahip olan odalara temiz oda adı verilmektedir.

Temiz oda sistemlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Temiz odalarda tasarımsal olarak nem, sıcaklık, basınç, hava akış yönleri, canlı
ve cansız kirleticilerin kontrolü yer almaktadır. Temiz odalarda yer alan nem ve sıcaklık
kontrolündeki temel amaç, temiz odada çalışan bireyler için konforlu bir ortam
sağlayabilmektir. Konfor seviyesinin üst düzeyde tutulması temiz odalarda çalışan insanların
daha fazla kirletici üretmemesi için son derece önemlidir. Tasarımsal özelliklerde de temiz
oda sistemleri büyük önem taşımaktadır. Temiz oda tasarımında kullanılan malzemeler ve
yapımda kullanılacak ekiplerin niteliği çok yüksek olmalıdır. Temiz oda kurulumu sırasında
ve sonrasında yapılacak ölçümlerde büyük bir önem arz etmektedir. Temiz oda tasarımları,
ISO 14644-1 clean room standırdına göre yapılmaktadır. Temiz oda kapısı da ISO 14644-1
clean room standırdına uygun bir şekilde tasarlanmaktadır.

TEMİZ ODA NEDİR?

Temiz odalar kontrol edilebilir ve şartlandırılmış hava sistemlerine sahip; basınç, hava akış
yönleri, nem, sıcaklık, canlı ve cansız kirleticilerin kontrolünün yapıldığı geniş bir sistemdir.
Temiz odaların tasarımda nem ve sıcaklık kontrolündeki temel amaç, başarılı bir şekilde
uygulanan özel koşulların dışında, temiz odada görev yapan bireyler için konforlu bir ortam
sağlamaktır. Temiz odada çalışan kişilerin daha fazla kirletici üretmemesi için sağlanan
konfor bu yüzden çok önemlidir.

CLEAN ROOM NEDİR?

Clean Room olarak adlandırılan Temiz Odaların Performansı, odanın içerisinde bulunan
partikül konsantrasyonuna göre de şekillenmektedir. Şartlandırılmış ve kontrol edilebilir
hijyene sahip özel odalar olan Clean Room, insanlar için konforlu bir ortam tesis etmektedir.

TEMİZ ODA SİSTEMLERİ

Oda içerisindeki partikül konsantrasyonu, temiz odaların performansı için son derece
önemlidir. Oda içerisinde var olan partikül konsantrasyonu temiz odaların performansına göre
değişim göstermektedir. Temiz odanın yapımında kullanılacak malzemelerin çok yüksek
düzeyde olması gerekmektedir. Uygulama öncesinde ve uygulama yapıldıktan sonraki süreçte
ölçüm, kalibrasyon ve ölçüm kalitesi temiz oda sistemleri için önem taşımaktadır. Temiz oda
sistemleri, GMP (Good Manufacturing Practices) ve TSE standartlarına uygun bir şekilde
üretilmektedir.

TEMİZ ODA PANELLERİ

Temiz oda panelleri için her iki yüzeyinde yüksek basınçla preslenmiş ve en az 2 mm
kalınlığında laminant (HPL- high-pressure laminantes) kullanılmaktadır. İç izalosyon ise EPS
(30 dansite) malzemesinde yapılmaktadır. Partisyonal paneller +/- 100 Pa basınca dayanacak
şekilde üretilmiştir.

TEMİZ ODA KAPISI

Temiz oda kapısı airlock iki kapıda oluşmaktadır. Airlock, hepa filtreleriyle temiz hava
üflenen küçük bir oda şeklindedir. Bir kapı kapanmadan diğer kapı açılmaz. Bunun temel
sebebi ise diğer odaların basınç değerlerinin bozulmamasını sağlamaktır. Kurala uygun üretim
yapılabilmesi için airlock kullanımı son derece önemlidir. Temiz oda girişleri bu kurala uygun bir şekilde yapılmaktadır. ISO 14644-1 clean room standardı, temiz odaların tasarımlarlarında kullanılmaktadır. Passbox sistemleri de malzeme girişleri için önemle bir şekilde uygulanmaktadır.

Temiz oda (Clean room) sistemleri için https://www.ersems.com firmasını tercih edebilirsiniz

Yorumlar

Çok Okunanlar Haberler