2018 Ramazan ayı ne zaman? - İlk sahura hangi gün kalkılacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2018'de İlk sahura ve oruca ne zaman kalkılacak? Ramazan ayının başlama tarihi ajanshaber.com da. 2018 yılı Ramazan imsakiyesi haberimizde...

2018 Ramazan ayı ne zaman? - İlk sahura hangi gün kalkılacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Üç ayları ortaladığımız bugünlerde en fazla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Müslüman Aleminde diğer aylardan ayrı bir yer tutan Ramazan ayı aynı zamanda ibadet ayı olarakda anılır.  Hicri takvime göre, Şaban ayından sonra gelen ay olarak yer almaktadır. Ramazan ayı, Miladi takvime göre, bir önceki yıldan 10 gün önce başlar. Ramazan ayında yapılacak olan ibadetlerin diğer aylarda yapılan ibadetlerden bir kat daha önemli olduğunu anlatmak için Onbir Ayın Sultanı adında anılmaktadır. Hicri takvime göre, yılın dokuzuncu ayı olan bu mübarek ay, aynı zamanda İslamiyet’te kutsal olarak kabul edilen oruç tutma ayıdır. Ramazan, anlam olarak Ramaza (çok sıcak olma) kökünden gelmektedir. Bu anlamın nedeninin ise, Oruç ibadetinin ilk uygulamaya başlandığı yaz aylarından dolayı kaynakladığı düşünülmektedir. Ramazan Ne Zaman Başlıyor? Bu sene Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. 2018’de Ramazan bayramı 14 Haziran arife olmak üzere 15 Haziran'da başlayacak. Bayramın ilk gününün Cuma'ya gelmesi, 9 gün tatil ihtimalini doğurdu. İlk Sahur Ne Zaman? 2018 yılında ilk sahura 16 Mayıs Çarşamba akşamı kalkılacak. İlk Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak? gibi soruların cevabını haberimizin detayında bulabilirsiniz.  

RAMAZAN BU YIL HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK

Üç ayların ortalarına geldiğimiz bugünlerde Ramazan ayının başlama tarihide de müslümanlar tarafından merak edilmeye başladı. İslam aleminde önemli bir yer tutan Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 2015 yılında 26 Mayıs'da başlayan Ramazan-ı Şerif, bu yıl 10 gün daha erken başlayacak. On Bir Ayın Sultanı olan Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayarak, arefe günü olan 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Ramazanın başlaması ile 16 Mayıs Çarşamba akşamı ilk sahura kalkılacağı gibi ilk teravih namazıda bu tarihte kılınacak. İslam Aleminde bu ay için “11 Ayın Sultanı” olarak da tabir edilen ramazan ayında bir ay boyuncu oruç tutma ibadeti yanı sıra, teravih namazı kılmanın yanı sıra çeşitli ibadetler yapılır. Bunlar, Kuran –ı Kerim Hatmi Şerifi, tesbihler çekilir, Müslümanlar bu ayda bayram havasında yaşarlar. İftar yemekleri, İftar sonrası ibadetleri, iftar sonrası eğlenceleri gibi çok özel etkinlikler yapılır. Bu ayda büyük bir huzur ve mütevazilik vardır. Bu Mübarek ayın diğer önemli bir özelliği de içerisinde yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi’ni barındırmasıdır. Kadir Gecesi için Kuran-ı Kerim’de “Bin Aydan Hayırlıdır” ayeti bulunmaktadır. Bu önemli gecede ibadetler yapılır Allah’tan bağışlanma ve mağfiret dilenir. Bu ayın bitiminde bir ay boyunca ibadetle geçiren Müslümanlar büyük bir mululuk ile bayram yaparlar.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayının önemi ile ilgili olarak, imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki;
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir.

RAMAZANDA ORUÇLUNUN SEVABI AZALMAZ

Ramazan ayında, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur’an-ı kerim, Ramazanda inmiştir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir gecesi, ramazan ayının içerisindedir. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Ramazan ayında, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

KADİR GECESİ RAMAZAN AYININ İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR

Ramazan ayı içerisinde yüce kitabımız Kuran-ı Kerimin inmeye başladığı Kadir Gecesi yer almaktadır. Kadir gecesi ile ilgili olarak Kadr sûresinde verilen bilgilere şöyledir; Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-Kadr", 2-3; Müslim, "Sıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 179-180, "Sıyâm", 220-221; Ebû Dâvûd, "Şehru Ramazân", 2, 6; Tirmizî, "Savm", 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber'in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah'a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-Kadr", 4; Müslim, "Sıyâm", 217; Dârimî, "Savm", 56).

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

RAMAZAN'DA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?
Ramazan ayında okunan Kur'ân’ın her bir harfine binler sevap yazılır
Ramazan ayı “Kur'ân ayı”dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.
Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.
Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân’ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye “arda” denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için “Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah’dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur” (Nesai)

“Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet-üt Talibin)

"Resulullah ve Hz. Ebu Bekir devrinde teravihler ferdi olarak kılınmış ve durum Hz. Ömer’in hilafetinin başlarına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Hz. Ömer’in emriyle teravihler Übey İbnu Kab’ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bu sebeple teravih namazının cemaat ile kılınmasına “Hz. Ömer’in sünneti” denilmiştir." (Kütüb-i Sitte)
Ramazan ayında tutulan oruç beraberinde edilen istiğfar sorgusuz sualsiz cennete gitmeye vesiledir.

Kab nakleder ki: “Kim ramazan ayını oruçlu geçirirde, kendi nefsine Ramazandan sonra Allah'a isyan etmeyeceğine dair söz verirse sorgusuz ve sualsiz Cennet’e girer.” (Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri İbn Kesir 15)

Ramazan ayının gecelerini özellikle de son on gecesini ihya etmek geçmiş günahların affına vesiledir.

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan ayının gecelerini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affolunur.” (Buhari)

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: “ Resulullah (asm) Ramazan ayında diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan ayının son on gününde ise çok daha şiddetli bir gayrete geçerdi. Son on günde geceyi ihya eder, ailesini de (gecenin ihyası için) uyandırırdı, izarını da bağlardı” (Buhari, Müslim)

İzarın bağlanması: Âlimler bununla, Resulullah’ın son on günde hanımlarını terk etmiş olduğunun kinaye edildiğini belirtirler.

Ramazan ayının cumaları Ramazan ayının diğer aylara olan üstünlüğü gibidir.

Cabir’den (ra) rivayetle:

“Ramazan ayındaki Cuma gününün diğer Cumalardan üstünlüğü, Ramazan ayınındiğer aylara olan üstünlüğü gibidir.” (Deylemi)

"Kur'ân-ı Hakîm'in nass-ı hadîs ile herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin, on değil bin ve Âyetü'l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cum'alarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de otuzbin hasene sayılır. Evet herbir harfi otuzbin bâki meyveler veren Kur'ân-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki; milyonlarla o bâki meyveleri, Ramazan-ı Şerif'te mü'minlere kazandırır" (Mektubat)

Ramazan Başlangıcı16 Mayıs 2018 Çarşamba

İlk Sahur  :                    16 Mayıs 2018 Çarşamba

İlk Teravih Namazı:      15 Mayıs 2018 Salı

Kadir Gecesi:              10 Haziran 2018 Pazar

Arefe günü:                  14 Haziran 2018 Perşembe

Yorumlar

Çok Okunanlar Haberler