Pilot Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) üyesi devletlerce ilgili prosedür şartlarına göre verilen lisanslar milli lisansa dönüştürülebilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Pilot Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EASA veya Ajansa üye ülkelerce onaylanmış organizasyonlar dışında alınan hava aracı tip yetkisi eğitimleri, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, lisans üzerine işlenmek suretiyle, sadece o ülke tescilindeki hava araçlarında sınırlandırılarak kabul edilebilecek.

EASA üyesi devletlerce Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan uluslararası regülasyona ve ilgili prosedür şartlarına göre verilen lisanslar, lisansla ilgili mevzuat gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla, Genel Müdürlükçe milli lisansa çevrilebilecek. Yetki, yetkilendirme, onay ve sertifikalar ise, Genel Müdürlük tarafından aksi yönde koşullar belirlenmedikçe, kabul edilecek.

Tip yetkisine ve ilave yetkilere yönelik eğitimler, yönetmelik ve Part-FCL hükümlerine göre EASA veya EASA üyesi bir devlet tarafından yetkilendirilmiş onaylı eğitim organizasyonunda alınabilecek.

İdari yaptırımlar

Genel Müdürlükçe yetkilendirilen onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonlarının, yönetmelikte veya diğer mevzuatta belirlenen asgari yeterliliklerin tamamının veya bir kısmının karşılanmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde eğitim yetkilerinin, uygun hale getirilinceye kadar, bir kısmı veya tamamı en fazla 3 ay süreyle askıya alınacak. Askı süresi içerisinde asgari yeterlilikler yerine getirilmediği takdirde eğitim yetkileri iptal edilecek.

Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarını hazırlamayan, eğitimleri Genel Müdürlükten onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermeyen, eğitim organizasyonlarında görevli eğitim müdürü ve uygunluğuna göre baş uçuş öğretmeni veya baş teorik bilgi öğretmeninin yönetici onay belgesi iptal edilecek. Ayrıca Genel Müdürlük düzenlemeleri ve yaptırımlarına uygun davranmayan onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonlarının ilgili yönetici personellerinin onayları da iptal edilecek.

Genel Müdürlük tarafından yapılan denetleme esnasında, denetçilerin görevlerini yapmasına engel olunması, talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında ve tam olarak denetçilere sunulmaması, gerçeğe aykırı belge tanzim edilmesi halinde sorumlu yönetici personel onayıyla uygunsuzluğun etki alanı dikkate alınarak onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonunun yetkisinin tümü veya bir kısmı, Genel Müdürlük onayıyla, iptal edilecek.

 

Yorumlar