Muhtarlık seçimi ve yerel seçim ne zaman yapılacak?

Erken seçim açıklaması ardından gözler yerel seçimler ve muhtarlık seçimlerine çevrildi. Sizler için haberimizde "Muhtarlık seçimleri ve yerel seçim ne zaman yapılabilecek?" sorusunu cevapladık.

Muhtarlık seçimi ve yerel seçim ne zaman yapılacak?

YEREL SEÇİM NEDİR?

Yerel yönetimler kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın bir biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiptirler. Yerel demokrasi bakımından yerel yönetimlerin seçimle gelmeleri büyük önem taşımaktadır. Anayasa'nın 67. Maddesinde yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle iş başına geldikleri açıkça belirtilmiştir. Yerel seçim vatandaşların belirli süreler için köy, mahalle, belde, ilçe veya ilinin yerel hizmetlerini yerine getirmesi için yöneticilerini seçmesi demektir. Örnek olarak belediye başkanı seçimi ve muhtar seçimi yerel seçimlerdendir.

Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılır?

Köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişiye "muhtar" deniyor. Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçiliyor. 

 Muhtar seçiminde siyasi partiler aday olarak gösterilmiyor. Türkiye'de muhtarlar 5 yıl görev yapıyor. Söz konusu 5 yılın dolmasından sonra seçimler tekrar yapılıyor. Peki muhtarlık seçimleri ne zaman yapılır? Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak?

 

Muhtarın görevleri nelerdir

Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte alıyor. Muhtar köyün yol, köprü, çeşme vb ortak mallarını inşa ettirir, inşa olunanların bakım ve onarımını yaptırıyor.

Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen; gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi ile ilgili yasal esaslara Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü kapsamında şu şekilde yer veriliyor:

Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi 

Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu ile bunların yedek üyeleri mahalle halkı tarafından seçilir. Bu seçim her dört yıllık bir dönem sonunda yenilenir. 

Bir seçim dönemi içinde her hangi bir sebeple olursa olsun seçimin yenilenmesi halinde yeni muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin görevi o dönem sonunda biter.  Seçimin belediye meclisinin belli seçim yılı içindeki Aralık ayında bitirilmesi şarttır. 

 

Normalde Kasım 2019’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ani şekilde erkene alındı ve 24 Haziran 2018’de gerçekleşecek. Erken seçim kararı belediye başkanlığı seçimlerini yani yerel seçimleri etkilemedi. Anayasal takvime göre planlanan belediye seçimleri tarihi değiştirilmedi. Yerel seçimlerin Mart 2019’da yapılması planlanıyor!

Yorumlar