Muharrem Ayı başlıyor! Hicri Yılbaşı '2 Ekim' de

İslam Aleminde yılın başlangıcı olarak kabul edilen hicri yılbaşı için az bir zaman kaldı. Hicri takvime göre yılın ilk günü Muharrem ayının girmesiyle başlar. Bu ay içerisinde Müslümanlar için Aşure günü'de yer almaktadır.

İslam Aleminde önemli bir yer tutan Muharrem ayı, yılın başlangıcı olarak kabul edilmesi yanında Muharrem ayının 10. günü başlayan Aşure Günü nedeniyle müslümanlar için ayrı bir yer tutar. Hicri takvime göre, Muharrem ayının ilk Hilali'nin görülmeye başladığı yani Muharrem ayının 1. günü "Hicri Yılbaşı" olarak kutlanır. 01 Ekim 2016 Cumartesi gecesi Hicri 1437 yılı bitiyor. 2 Ekim 2016 Pazar günü hicri takvimin ilk günü yani Hicri 1 Muharrem 1438 tarihi olacak. Muharrem ayının 10. günü ise yani 11 Ekim 2016 Salı günü'de Aşure Günü başlıyor. Halk arasında “Muharrem” olarak bilinen Muharrem ayı, İslam Alimleri tarafından İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir ay olarak tabir edilir.

FAZİLETİ VE ÖNEMİ

İslam ayınında yılın ilk günlerinin başladığı ay olarak bilinen Muharrem ayının fazileti ve önemi büyüktür. Bir çok ibadetin gerçekleştiği bu ay, hicri takvime göre senenin ilk ayı olarak kabul edilir. Bu nedenle de Müslüman aleminde hicri yılbaşı olarak ifade edilir. Hicri yılbaşı olarak Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adı ile Hayatın bütün safhasında olduğu gibi takvim safhasında da İslâm'ın belli bir tanzimi söz konusu olduğu, bu da dinin bütün esasları gibi vahiy ve nakle dayanmaktadır. Gerek âyet-i kerîmeler ve gerekse hadîs-i şerîflerin izahı ile İslâmi takvim ve ayların tayini açıklığa kavuşturulmuş ve İslâm'ın ana rükunlarından olan Oruç, Hac ve Zekat gibi ibadetler bu takvime bağlı kılınmıştır. "Allâh-u Te'âlâ katında gökleri ve yeri yarattığı günden bu yana ayların sayısı on ikidir. Bu on iki aydan dördü (Receb-i Şerif, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları) haram aylardır." (Tevbe Sûresi:36) Hazreti Ebu Bekir (Radıyallâhu Anh)'ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Şüphesiz ki zaman, dönüp dolaşıp Allâh-u Te'âlâ'nın gökleri ve yeri yarattığı gündeki halini almıştır. Sene on iki aydır. Bu on iki aydan dördü haramdır ki, üçü peş peşedir. Bunlar, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Tek olan ay ise Cemadiyel Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın (torunları olan Kureyş kabilesinin tazim ettiği) Receb-i Şerif ayıdır." (Buhari, Bedül Halk:2 No:3197; Müslim, Kasame:29; Ebu Davud No:1947; Ahmed İbn-i Hanbel, el-Müsned: 5/37; Beyhaki, Fedailül Evkat, No:1)

ALLÂH-U TE'ALÂ'NIN AYI

Hadîs-i şerîfte Muharrem ayına Allâh-u Te'âlâ'nın ayı olarak tabir edilmesinin bu ayın şerefine işaret edilmesi olduğu söylenir. O yüzden bu ayda nafile ibadetlere ve oruçlara daha çok yönelinmesi gerektiği, ayrıca bu ay içinde Hicri Yılbaşı ve Aşura Günü gibi önemli iki gün bulunmakta olmasından dolayı, Allâh-u Te'âlâ bu ayı ve içinde bulunan bu mübarek günleri en güzel şekilde idrak edip ihya edebilmeyi nasip etmesi için temennide bulunulur.

 

ONUNCU GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR

Hicri aylar içerisinde ibadetle geçirilen aylardan birisi olan Muharrem Ayı'nın onuncu gününde “Muharrem Orucu” tutulur. Muharrem'in onuncu günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar ve tutulacak oruçlar önemli bir yer teşkil eder.

 

ARAPÇA'DA “HARAM” KELİMESİNEN TÜREMİŞTİR

Arapça'da bir kelime olan muharrem kelimesi, kök itibarı ile “haram” kelimesinden türemiştir. Sözlük karşılığına bakıldığında, haram olan ve yasaklanan anlamına gelmektedir. İslamiyet öncesinde (Cahiliye döneminde) kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınmak için, "muharrem" ayında toplumlar birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden uzaklaştırılmışlardır.

AŞURE GÜNÜ

Muharrem ayının içerisinde yer alan Aşûre Günü ya da Aşûra Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Bu gün çeşitli bakliyatlardan "Aşure" adı verilen bir tür tatlı pişirilir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah’ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi ya da bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.

İLK ON GÜN ORUÇ TUTULUR

İslam Alimleri tarafından Ramazan Orucu'ndan sonra en faziletli oruç olarak tabir edilen “Muharrem Orucu” hadis-i şeriflerde "Ramazan ayının orucundan sonra en faziletli oruç Allâh-u Te'âlâ'nın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise gece yarısı kılınan teheccüd namazıdır." şeklinde ifade edilmektedir. Muharrem ayının başlangıcı ve ilk on gün içerisinde tutulur.

İLK GÜNÜ OKUNACAK DUA

Muharrem ayının ilk günü okunmasında fayda olduğu belirtien duayla ilgili Hadisi şerifte buyurulduğuna göre, “Bir kimse Muharrem ayının ilk günü (aşağıda ki ) duayı 3 defa okursa, Allahu Teâlâ o kimseyi gelecek muharrem ayına kadar bütün belalardan emin kılar…”

Hadisi Şerif’e göre bahsedilen dua;

“Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.Vesselatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.Allahumme entel ebediyyül kadim.Elhayyül kerim.El hannanül mennan .Ve hazihi,senetün cedidetün es elüke fi hel ismete mineşşeytanirracim.Vel avne ala hazihin nefsel emmareti bissui. Vel iştigale bima yukarribuni ileyke ya zel celali vel ikram bi rahmetike ya erhamerrahimin.Vesallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain”

Muharrem ayının birinci gününde her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlası şerif okunmasının sevap olduğu söylenmektedir.

EKİM AYININ SONUNDA BİTECEK

Ekim ayınında başlayacak olan Muharrem ayı, 2 Ekim Pazar günü başlayıp 28 gün sonra 31 Ekim pazartesi günü bitecek. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü ise, 11 Ekim Salı günü başlayıp Muharrem ayının sonuna kadar devam edecek.

MUHARREM AYI İBADETLERİ

Müslümanlar için önem taşıyan bu ayda çeşitli ibadetler yapılır. Bu ayda kılınacak namazlar, okunacak dualar, çekilecek tespihler ve tutulacak oruçlarda büyük sevap ve mükafatların olduğu rivayet edilir.

"İLK GECE İKİ REKAT NAMAZ KILINIR"

Muharrem ayının birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında (yani zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namazla tespih namazı kılınır.

Muharrem Ayı Namaza şu niyetle başlanır :

“Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber “

Her iki rekatta bir; 7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.

Namaz dan sonra;

11 defa : La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir. 11 defa; İstiğfarı şerif, 11 defa Salevatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

TESBİH NAMAZI KILMAK SEVAPTIR

Muharremin birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir tesbih namazı kılınır:

“Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur:

Rekatta: 1 fatiha, 1 Ayetül kürsi,

Rekatta: 1 Fatiha, 1 Amenerresulü… ( sürei Ali İmran’ın ilk iki ayeti de ilave edilerek)

Rekatta: 1 Fatiha, 1 Hüvellahüllezi…

Rekatta : 1 Fatiha, 1 İhlası şerif.

Not: okunması gereken süreleri bilmeyenler bildikleri süreleri de okuyabilir. Namazdan sonra istiğfar edilir, salavatı şerife getirilir ve arkasından dua edilir.

BU AYDA OKUNACAK DUALAR 

  • Gün 100 defa Estağfurullah

Gün 100 defa Suphanallah velhamdü lillahi vallahü Ekber
Gün 313 defa Ya Selam c.c.
Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey’in gadir
Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim
Gün 100 defa La havle Vella Guvvete illa billahiL aliyyil azım
Gün 100 defa İhlâs suresi
Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah
Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.
41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim
33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh
66 defa İhlâs suresi

Yorumlar