Mehmet Akif Ersoy kimdir?

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı merak ediliyor. Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy’un eserleri nelerdir? İstiklal Marşı ne zaman yazıldı?

Türk milletinin milli marşı olan "İstiklal Marşı", ünlü Türk şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve milli mücadelesini anlatan önemli bir edebi eserdir. Mehmet Akif Ersoy, bu marşı, Türk milletinin milli ruhunu ve bağımsızlık arzusunu dile getirmek amacıyla yazmıştır.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan "İstiklal Marşı", Türk Kurtuluş Savaşı sırasında kaleme alınmıştır. Marş, 12 Mart 1921'de, o dönemdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve milli ruhunu yansıtan önemli bir edebi eserdir.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 tarihinde bugünkü İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Karamürsel kasabasında doğmuştur. Babası, İslam alimlerinden ve hattat olarak tanınan Mehmet Tahir Efendi'dir. İlköğrenimine Karaman'da başlamış, İstanbul'da ise Rüştiye ve İdadî okullarında eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Mekteb-i Mülkiye (Mülkiye Mektebi) adlı okulda eğitim almıştır.
Eğitimci olarak görev almış ve bir süre Suriye'de öğretmenlik yapmıştır. Bu dönemde Arapça ve Farsça dillerini de öğrenmiştir. Mehmet Akif, şairliği ile tanınmıştır. İslami değerlere ve milletine olan bağlılığını eserlerinde sıkça işlemiştir. "Safahat" adlı eseri, Mehmet Akif'in en ünlü eserlerinden biridir. Bu eserde milli ve manevi değerlere vurgu yapılmıştır.
Ancak Mehmet Akif'in en bilinen eseri, Türk milletinin milli marşı olan "İstiklal Marşı"dır. Marş, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmış ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilmiştir.
Mehmet Akif Ersoy, sadece bir şair değil aynı zamanda bir düşünür, eğitimci ve sosyal aktivisttir. Toplumsal meselelere duyarlılığı ile tanınmış ve hayatı boyunca milli değerlere bağlılığını sürdürmüştür.

Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936'da yaşamını yitirmiştir.

MEHMET AKİF ERSOY'UN ESERLERİ

Şairin Safahat genel adı altında toplanan şiirlerini içeren yedi kitabının ilk yayım tarihleri şöyledir:

Safahat (1911): 44 şiir, 3084 mısra.

Süleymaniye Kürsüsünde (1912): Bir şiir, 1002 mısra.

Hakkın Sesleri (1913): 10 şiir, 482 mısra.

Fatih Kürsüsünde (1914): Bir şiir, 1692 mısra.

Hatıralar (1917): 10 şiir, 1314 mısra.

Asım (1924): Bir şiir, 2292 mısra.

Gölgeler (1933): 41 şiir, 1374 mısra.

 

Yorumlar