LGS başvuru nasıl yapılır? LGS Başvuru tarihi 2018

MEB tarafından ilk defa bu yıl yapılacak olan LGS başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki 'LGS başvuruları ne zaman yapılacak, LGS son başvuru tarihi ne,sorular ve liselere yerleşim nasıl olacak?' gibi soruları haberimizde detaylıca anlattık

LGS başvuru nasıl yapılır? LGS Başvuru tarihi 2018

Liselere Geçiş Sınavı'yla birlikte öğrenci alacak olan okulların tam listesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, bugün itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek. Peki, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları nasıl yapılacak? Sınav ne zaman? TEOG'un kaldırılmasının ardından yeni sistemi merak eden öğrenciler ve veliler konunun ayrıntıları merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar

LGS SINAVI VE BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2018 LGS başvuruları 11.04.2018 tarihi itibari ile başladı. Son başvuru tarihi 18 Nisan 2018. Öğrenci ve velilerin yapması gerekenler başvuruları yapmadan önce e-okuldan öğrencinin bilgilerinin güncel ve doğru olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Bilgilerde bir eksiklik ya da yanlışlık yoksa LGS 2018 Başvuru ekranından kaydet butonuna basarak LGS başvurusunu yapıyor. Bundan sonra okul tarafından başvurusunu onaylatması gerekmektedir. Sınav sonuçları 22 Haziran'da ilan edilecek!

         2018 LGS TAKVİMİ

      

 2018 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2018 yılı sınav takvimine göre öğrencilerin merakla beklediği LGS sınavı bu yıl, 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Öte yandan takvime göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

2018 LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sınavda öğrencilere, ‘Sözel Bölüm’ ve ‘Sayısal Bölüm’ olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. Sınav iki oturumda düzenlenecek. ‘Sözel Bölüm’de Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50, ‘Sayısal Bölüm’de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Sözel için öğrencilere 75, sayısal için de 60 dakika, yani toplam 135 dakika süre verilecek. Yani soru başına 1.5 dakika. Bu TEOG’a göre çok daha az. Bu nedenle hızlı ve dikkatli bir şekilde soruları çözebilenler öne çıkacak.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Merkezi sınavın sorularını MEB hazırlayacak. Yayınlanan örnek sorulara bakılacak olursa, uzmanlar TEOG’a göre daha çok yorum ve muhakeme becerileri gerektiren soruların öğrencileri beklediğini belirtiyor. Ayrıca sorular TEOG’a göre daha uzun metinlere sahip, bu da süre yönetimini doğru yapan adaya avantaj sağlayacak. Merkezi sınavda 8’inci sınıf müfredatın soru gelecek. Ancak MEB’in yayınladığı örnek soruların, ilkokul birinci sınıftan itibaren kazanılan; okuma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve muhakeme becerilerini ölçmeyi amaçladığı görülebilir. Özetle, okuduğunu anlamak ve bunu yorumlayabilmek daha da önemli bir hale geldi. Ezbere yer yok.

Türkçe:

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 8. sınıflar için uygulanacak sınava ait örnek sorular incelendiğinde soruların okuma, anlama ve yorumlama yeteneğini ölçmeye dayalı oldukları görülmektedir. Anlam bilgisinin yoğun bir şekilde sorulacağı yayınlanan bu sorulardan da seziliyor. Sorularda, öğrencilerden bilginin pasif alıcısı olmaları değil bilgiyi yorumlayarak çıkarımda bulunmaları istenilmekte bu da öğrencilerin anlama ve yorumlama gücünün yeterliliğinin ölçüleceğini göstermektedir. Daha önce açıklanan örnek sorulara bakıldığında bu yıl farklı olarak sözel mantık sorularının da bu sınavlarda yer alabileceği görülmektedir. Özellikle; okumayı seven, okuduklarından çıkarımlarda bulunabilen öğrencilerin bu sınavda başarılı olma ihtimali daha yüksek görünüyor. Dil bilgisi sorularında bile metin içinden cümlelerin verilmesi paragraf sorularını okumakta zorlanan öğrenciler için zorlayıcı olabilir. Müfredatla paralel olarak dil bilgisi soruları da öğrencilerin teknik bilgilerini ölçmeye yönelik. Kısaca, yapılacak olan bu sınav okumayı seven, okuduklarını yorumlayabilen öğrencilerin lehine bir sınav olacaktır.

Fen Bilgisi:

Örnek olarak yayınlanan sorular tek bir kazanım baz alınarak hazırlanmış. Sorular öğrencinin bilgi düzeyini ölçmek değil de okuduğunu anlama deney, tablo ve grafikleri yorumlama üzerine kurgulanmış. Sorular öğrencinin analiz, sentez ve değerlendirme becerilerine ölçmeye yönelik hazırlanmış. Ayrıca örnek olarak yayınlanan matematik soruları da öğrencileri çok uğraştırıcı olarak hazırlanmış. Bu yüzden sayısal bölümde öğrenciler zamanı yetiştirmede problem yaşayabilirler. Okuduğunu anlama becerisi yüksek olan öğrencilerin avantaj sağlayabileceği bir sınav olacakmış gibi duruyor.

İngilizce:

İngilizce soruları genelde okuduğunu ve gördüğünü anlamaya yönelik. Üretime ve gramere çok fazla yer verilmemiş. Öğrencilerin hem bilgilerini hem de yorumlama becerilerini kullanmaları gerekiyor. Çok fazla görsel barındırması soruları kolaylaştırmış. Bu sınava giren öğrenciler için dezavantaj. Soruların seçiciliğini azaltacaktır.

Din Bilgisi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ders müfredatıyla uyumlu ancak örnek soru sayısının az olmasından dolayı son iki ünitenin kazanımlarına yer verilmemiştir. Paragraf dayalı sorular kullanılmış, okuduğu nu anlayan, bilgiyi kullanabilen, kavrama ve yorumlama becerisi gelişmiş öğrencilerin din sorularına problem yaşamayacağını düşünüyorum.

Matematik: 

Matematik dersiyle ilgili açıklanan sorularda tablo – grafik okuma becerisine önem verilmiş. Soru köklerinde en fazla, en az ifadeleri kullanılarak öğrencileri yorum yaparak çözüm yapmaları istenmiş. Direkt sonuca ulaşabileceğimiz sorular çok az. Soruların işlem yoğunluğu da fazla ve zor düzeyde. Öğrenciler soruları mutlaka çok iyi anlayıp yorumlayıp çözüme odaklanmalılar. Aksi takdirde sayısal bölüme ayrılan süre öğrencilere yeterli olmayabilir. 8.sınıf müfredatına bağlı kalınmış.

İnkılap Tarihi : 

8. sınıf müfredatına uygun, okuduğunu anlama, yorumlama bilgi ile ilişkilendirme esasına dayalı sorular içermektedir. Daha önce uygulanan TEOG sınavlarına göre uzun metin soruların olduğu gözlenmektedir.

LGS-TEOG FARKI

LGS ve TEOG sınavının farklarını ilgili haberimizde bulabilirsiniz!

Yeni sınav sisteminin TEOG'dan farkı ne?Eğitim13 Nisan 2018 15:55Yeni sınav sisteminin TEOG'dan farkı ne? Bu yıl hem yeni lise sınavıyla, hem de adrese dayalı yerleştirmeyle ilgili daha netleşmeyen birçok konu var.

 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

1. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

3. Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.

4. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler bu kılavuzda yer alan “EK 1–Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

5. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik /Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 27 Nisan 2018 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.

Yurt Dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerden İstenecek Belgeler

-Bir adet vesikalık fotoğraf

-Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

-Bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerde/Konsolosluklarda onaylattıkları denklik belgesi

-“EK 1–Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir. Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.

6. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Merkezi sınavın sorularını MEB hazırlayacak. Yayınlanan örnek sorulara bakılacak olursa, uzmanlar TEOG’a göre daha çok yorum ve muhakeme becerileri gerektiren soruların öğrencileri beklediğini belirtiyor. Ayrıca sorular TEOG’a göre daha uzun metinlere sahip, bu da süre yönetimini doğru yapan adaya avantaj sağlayacak. Merkezi sınavda 8’inci sınıf müfredatın soru gelecek. Ancak MEB’in yayınladığı örnek soruların, ilkokul birinci sınıftan itibaren kazanılan; okuma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve muhakeme becerilerini ölçmeyi amaçladığı görülebilir. Özetle, okuduğunu anlamak ve bunu yorumlayabilmek daha da önemli bir hale geldi. Ezbere yer yok.

LGS Okul Türleri 

LGS okul türleri bakımından pek bir farklılık göstermeyecek. Yani yine Anadolu, imam hatip, meslek liseleri gibi birçok liseyi görebilmek mümkün. Sadece isteyen öğrenciler imamhatip ve meslek liselerini tercih edecek. Bununla birlikte okul türlerine dair sistemdeki tek yenilik ise nitelikli liseler. Söz konusu nitelikli liselere girebilmek adına belirli bir miktarda başarı puanı istenecek. Yani bu nitelikli liseleri, puanla alan liseler olarak tanımlamak mümkün. Türkiye genelinde 600 lisenin nitelikli lise olması beklenirken, bununla birlikte il genelinde 10 ila 15 arasında lise nitelikli olacak. Bu sayının illere göre azalabilmesi mümkün.

Merkezî  LGS Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.

Merkezî Sınav başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaktır.

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

LGS Okul Başarı Puanı

LGS okul başarı puanı, geçtiğimiz yıllarda öğrencinin liseye giriş konusunda çok büyük katkı sağlamaktaydı. Yeni gelen sistem ile birlikte okul başarı puanının artık herhangi bir katkısının olmadığını söyleyebilmek mümkün. Bu nedenle öğrencilerin sınavda alacakları ham puan, liseye giriş konusundaki tek geçerli puan olacak. Ayrıca yapılan sınav sonrasında ayrı ayrı puan türleri değil de, tek puan türü baz alınacak.

                                           

LGS Tercihleri Dikkate Alınacak

Liseye geçiş sistemi ile birlikte getirilen en önemli yeniliklerden biri, öğrencinin istemediği bir liseye gitmeyecek olması. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre; öğrenciye sınava girse de girmese de 5 adet tercih hakkı sunulacak. Öğrenci ise adresine yakın 5 liseyi tercih edecek ve bu liseler arasında istemediği herhangi bir liseyi yerleştirmeyecek. Haliyle tüm lise adayları, öğrenim görmek istediği lisede eğitim görecek.

ADRESE DAYALI SİSTEMDE NASIL OLACAK?

Oldukça basit bir açıklama ile seçici 600-800 okul dışında, türü fark etmeksizin tüm liseler için adrese dayalı sistemle yerleştirme yapılacak. Aday eğitim bölgesi içinde yer alan istediği lise türlerini e-okul sistemi üzerinde tercih edecek. Burada MEB’in son açıklamalarına göre adaylara 5 tercih hakkı sağlanacak. Kendi eğitim bölgesi içindeki bir okula yerleşemeyenler ise, kayıt komisyonları aracılığıyla aynı ilçedeki diğer eğitim bölgeleri içindeki okullara yönlendirilecekler.

ÖZEL OKULLARA NASIL GİRİLECEK?

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin geçen aylarda yaptığı açıklamaya göre aralarında yabancı okulların da bulunduğu sınavla öğrenci alan kolejler, merkezi sınav sonuçlarını dikkate alacak. Bu okullar, bir dönem tartışıldığı gibi kendi sınavlarını düzenlemeyecek.

Yorumlar

Çok Okunanlar Haberler