Tasarruf tedbirlerine uymayanlara idari ceza yolda!

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif yasalaşırsa, tasarruf tedbirlerine uymayanlara disiplin hükümleri uygulanabilecek.

Ankara / Ulaş Kaya

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarruf tedbirlerine uymayanlara idari ceza geliyor!

Teklif, Genel Kurul'da yasalaşırsa tasarruf tedbirlerine uymayan kamu personeli, tabi olduğu mevzuat uyarınca disiplin cezaları ile karşılaşabilecek. Disiplin cezalarının sonuçları ise Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Kamuda çift maaş uygulamasına son

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurullarında yer alarak "çift maaş" alınmasının da önüne geçiliyor. Bu görevlerde yer alan personele, görevlerinden sadece biri için ücret ödenecek.

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Belediyeleri içeren düzenleme çıkarıldı

Düzenlemede yer alan genel aydınlatma kapsamında belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapmasını içeren kanunun 28. maddesi tekliften çıkarıldı.

Yorumlar