İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için ilk adım atıldı

İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği’ne müracaat edilerek, üye olunması için elektronik imza süreci başlatıldı.

7249 Sayılı "Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği’ne müracaat edilerek, üye olunması için elektronik imza sürecine başlanıldı.

Konuyla ilgilenen avukatlar, İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması sürecinde gelinen son aşamayı Cevizlibağ’daki bir otelde düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştılar. Toplantıya aralarında yeni baronun kurucu üyeleri olan avukatlar Şengül Karslı, Necati Ceylan, Niyazi Paksoy ve Cavit Tatlı’nın da bulunduğu çok sayıda avukat katıldı.

Toplantıda açıklama yapan avukat Şengül Karslı, Kurucular Kurulu olarak İstanbul’da yeni bir baro kurmak için çalışmalarını başlattıklarını, Türkiye Barolar Birliği’ne müracaatlarını yaptıklarını ve elektronik ortamda oy kullanabilmek için Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) kapsamında oy kullanma sürecinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Kurucular Kurulu üyesi olan avukat Necati Ceylan da, 11 Temmuz 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 20 Temmuz’da 7249 sayılı kanunla 1136 sayılı avukatlık adlı kanunda yapılan değişiklik sonucu İstanbul’da yeni bir baro kurulması çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Avukat Ceylan, İstanbul Barosu’nda yıllardır yapılan seçimlerde seçilme hakları bakımından sistemin getirdiği temsil edilememezlik çıkmazının bu yasa ile aşıldığını ifade ederek, "Baro özgürleştirilmiştir. Kuruluşumuz yenidir. Kuruluşumuzun özünü temsil eden insan hak ve adalet kavramlarının tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan olduğu her yerde haklar, hakların olduğu her yerde ihlaller, ihlallerin olduğu her yerde adalet arayışı hep varolmuştur. Adalet mülkün temelidir diyen eşsiz bir medeniyetin mensupları olmak iftihar vesilemizdir." dedi.

Yargılama faaliyetinin üç erkinden birinin "savunma" olduğunu dile getiren avukat Ceylan, şunları ifade etti:

"Avukat, savunmayı serbestçe temsil eder, avukatın icra ettiği meslek, savunma ve hak arama hürriyetlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla icra edilen bir meslektir. Savunma olmazsa yargılama olmaz. Savunmaya gereken önem verilmezse yargılama adil olmaz. Yargılamanın adil olmadığı bir yerde hukuk devletinden söz edemeyiz. Bu gerçekler ışığında yargılama, savunma ve adaletin doğru tecellisi için en büyük görev barolara düşmektedir. Bu Sorumluluğu yerine getirebilmek açısından Hukukun Üstünlüğü Platformu’nu oluşturan paydaşlar, Tüm Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi, Yeryüzü Avukatları Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Hukukun Üstünlüğü Derneği, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Hukukçular Derneği ve meslektaşlarımız olarak ortak iradelerimiz ile 2 Nolu Baro adı altında yeni baromuzun kuruluşuna karar vermiş bulunmaktayız."

Yeni baronun hukukun üstünlüğünü esas alan ilkelerin hakim olduğu bir baro olacağını vurgulayan avukat Ceylan, yeni baronun avukatların görevleri gereği bulundukları karakollar, ceza ve tutukevleri başta olmak üzere tüm resmi kurumlarda gereken saygıyı görmesi ve görevini gerektirdiği gibi ifa edebilmesi için çalışan bir baro olacağını aktardı.

"İSTANBUL’DA 2 NOLU BARO KURULUŞ KARARIMIZI KAMUOYUNA İLAN EDİYORUZ"

Avukat Ceylan, yeni baronun nasıl olacağıyla ilgili olarak şunları belirtti:

"Geleceğimiz olarak gördüğümüz stajyer ve genç avukatları mesleğe hazır hale getirecek donanıma kavuşturması için çalışan bir baro olacaktır. Gelişimden ve çözümden yana olup, yapısal sorunlarımızın çözümü, mesleki kazanımları artırmak kararlılığı içerisinde olan bir baro olacaktır. Hiç kimseden hiçbir ayrıcalık beklentisi içinde olmadan, avukatlık mesleğinin icrası için haklarımızın sonuna kadar sahip çıkılacağı bir baro olacaktır. Meslektaşlarımızın gerektiği gibi temsil edilebildiği, karar süreçlerine dahil edildiği bir baro olacaktır. Hukuk devleti, yargılama ve savunma, avukatlık mesleğinin tahkimi konularında barolar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte dayanışma içerisinde hareket eden bir baro olacaktır. Özetle bütün düşüncelerin ötesinde mesleki düşünce ve kaygıların birinci derece önemsendiği, mesleki sorunlara çözüm önerilerinin öncelikle ele alındığı, sorunların çözümüne samimiyetle katkı sağmayı amaçlayan, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan adil yargılama haklarını önceleyen bir baro hedefiyle yola çıkıyor. Tüm meslektaşlarımızı bu tarihi görevi yerine getirmek üzere misyon üstlenmeye davet ediyoruz. Bizim gibi düşünen tüm meslektaşlarımızı aramıza katılmaları için açık davette bulunuyoruz. İstanbul’da 2 Nolu Baro kuruluş kararımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."

"2 BİN İMZA TAMAMLANDIKTAN SONRA GENEL KURULA GİDİLECEK''

Kurucu üyelerden avukat Niyazi Paksoy da, "Baromuzun ismi varolan barodan sonra muhtemelen 2 Nolu Baro olacaktır. Mevcut şu anki Barolar Birliği’nin düzenlenmesi kapsamında olması gereken bu olarak düşünülüyor. Şu andan itibaren Barolar Birliğine müracaatımız gerçekleştirildi. UHAP üzerinden müracatımız kabul edilerek elektronik imza sürecimize başlanmıştır. Elektronik imza sürecinde 2 bin imzamızın bir iki gün içinde tamamlanmasını takiben Barolar Birliğinin vereceği yetkiyle birlikte Kurucular Kurulu olarak bizler baromuzun kuruluşunun ve organlarının seçilmesi için genel kurula gideceğiz. Çok kısa süre içerisinde baromuzu kuracağız." dedi.

Kurucu üyelerden avukat Cavit Tatlı da bu yolun yeni bir yol olduğunu, meslektaşlarına umut olmak istediklerini dile getirerek, "Meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkı vermek istiyoruz. Kimse ile yarış içerisinde değiliz. Kimseyle kavga içerisinde değiliz. Biz kendi seçtiğimiz yolda hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak, hukukun üstünlüğüne inanan avukatlar olarak meslektaşlarımızın sorunları için bir araya gelen meslektaşlarımızla inşallah daha güzel günler için yeni bir baro kuracağız. İstanbul 2 Nolu baro hayırlı uğurlu olsun inşallah." diye konuştu.