İnşaat çalışması siteyi yerinden oynattı, yetkililerden ses yok!

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki inşaat çalışması, bitişik parselinde bulunan sitenin bloğunu yerinden oynattı. Derin çatlakların oluştuğu C Blokta oturan 15 hane boşaltılırken, mağdurlar sitenin altında başlayan inşaat çalışmalarının durdurulmasını ve ruhsatın iptal edilmesini istedi.

Ajans Haber- Ulaş KAYA

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki inşaat çalışması, bitişik parselinde bulunan sitenin bloğunu yerinden oynattı. Derin çatlakların oluştuğu sitede, yüzlerce insan sorumlu inşaat firması tarafından mağdur edildi.

Çatlaklar gün geçtikçe arttı

Sorumlu firma ve Mudanya Belediyesi mağduriyeti gidermek adına harekete geçmezken, Bilirkişi raporunda davaya konu olan inşaatın son sürat devam ettiği ve çatlakların artarak yarıklara sebep olduğu ifade edildi.

Bakanlık uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilişkin incelemelerin yapılmasını ve sonucunda mevzuatta belirtilen süre içerisinde taraflara bilgi verilmesini istedi.

Derin çatlakların oluştuğu C Blokta oturan 15 hane boşaltılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen Mudanya Belediyesi müteahhitlik hizmetini yürüten firma hakkında işlem başlatmadı.

 

Şikayetler üzerine yeniden incelemelerde bulunan belediye yetkilileri, 1 ay sonra 12 Ocak 2024 tarihinde ise inşaat çalışmalarının devam ettiğini, Oksijen Kent Sitesi’ndeki çatlakların daha da derinleştiğini ve toprak kaymasının arttığını tespit etti.

Zemin konusunda riskli bulunan sitenin altında başlayan inşaat çalışmalarının durdurulmasını isteyen site sakinleri, ruhsatın bir an önce iptal edilmesi istedi.

Zemin konusunda riskli bulunan sitenin altında başlayan inşaat çalışmalarının durdurulması için 2023 yılında dava açıldığını belirten kat malikleri, “İnşaat faaliyetleri sonucu zeminde kayma olabileceği bilindiği halde, insanların can güvenliğini hiçe sayarak 2023 Ekim-Kasım aylarında ilgili firmaya teknik ve hukuki dayanakla tadilat ruhsatı verilmesine anlam veremedik” dedi.

24 Ocak 2024 tarihinde Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları suç duyurusundaki şüphelilerin iki ayrı inşaat şirketi ve müteahhitleri olduğunu dile getiren mağdurlar, “Diyaroğlu İnşaat, duruma sebep olan görevli mühendisler, mesul müdür, saha sorumluları, yapı denetim firması, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü, Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, Mudanya Belediyesi’nde görevli iki inşaat mühendisi karşısında da haklarımızı arama mücadelesine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Tansel Tercan Oksijen Kent Sitesi C Blok, yan parselde yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle yıkılmasını gerektirir hale geldiği anlaşılmakla olup, bu yaşanan olaylarda site sakinlerinin hiçbir kusurları olmadığını, aksine yan parseldeki inşaatın yapım sürecinde birçok itirazları bulunmasına rağmen tüm itirazlarının ilgililerce cevapsız bırakıldığı görülmektedir. Adalet ve Hakkımızı istiyoruz. İnsanlar toprak ve moloz yığını altında kalıp ölmektense, huzur ve sağlık içinde evlerinde oturmayı talep ediyor…