İlaç fiyatları yılda bir kez değişecek

Türkiye'deki ilaç fiyatları, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle yılda iki kez değil, bir kez değişecek. Kur farkına göre değişim ise geçmişte olduğu gibi yılda bir defa yapılacak.

"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar"ın uygulama esaslarının belirlendiği "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin alınan bilgiye göre, Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarının uygulandığı, fiyatlandırma esaslarının daha sade ve anlaşılır bir dille ifade edildiği tebliğ ile Türkiye'de ilaç fiyatlandırma sistemi ve yerli ilaç imalinin teşvikine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Türkiye'de maliyet-kar temeline dayanan ilaç fiyatlandırma sistemi, 2004'te yayımlanan Fiyat Kararnamesi ile değiştirilerek "Referans Fiyat Uygulaması" başlatılmış, "Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz" referans alınan ülkeler olarak belirlenerek, bu ülkeler arasındaki en düşük fiyat "gerçek kaynak fiyat" olarak kabul edilmişti.

Tebliğ ile söz konusu referans ülkeler değişmeksizin referans fiyat artışından kaynaklı depocuya satış fiyatlarının üst sınır artış oranı yüzde 100'den yüzde 50'ye, referans ülke değişiminden kaynaklı ilaç fiyatları artış oranı ise yüzde 100'den yüzde 20'ye düşürüldü.

Böylece, referans alınan ülke fiyatlarındaki artışın ya da referans ülke değişiminin Türkiye'deki ilaç fiyatlarına etkisi büyük ölçüde kontrol altına alınması sağlanacak.

Ayrıca Türkiye'deki ilaç fiyatları, referans ülke fiyatına göre yılda iki kez değil bir kez değişecek. Kur farkına göre değişim ise geçmişte olduğu gibi yılda bir defa yapılacak.

"İLAÇTA YERELLEŞME PROJESİ" DESTEKLENECEK

Tebliğ'de, "İlaçta Yerelleşme Projesi" kapsamında Türkiye'de yeni geliştirilen ürünlerin teşviki amacıyla da düzenlemelere gidildi.

İlaçların fiyat kaynaklı olarak yerelleşememesinin önüne geçilecek düzenlemelerin de yer aldığı Tebliğ'de, Türkiye'de imal edilen geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin sayısının artırılması amacıyla bu konuda çalışan firmalar desteklenecek.

Ayrıca, tebliğle eş değeri olmayan bir ilacın, ilk eş değerinin Türkiye piyasasına daha hızlı girmesi de sağlanacak ve dünyadaki yenilikçi ve pahalı ürünlerin Türkiye'ye daha uygun fiyatlarla girişleri de kolaylaşacak.

Yorumlar