İftar Duası (16 Mayıs) – İftarda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin oruç açma duası

İftar duası nasıl yapılır? İftarda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin okuduğu iftar duası ile oruç açma duası Ajans haber de.

İftar duası Ramazan ayının başlamasıyla önem kazandı. Oruç açılmadan önce ya da oruç açıldıktan sonra yapılan iftar duası ibadetin tamamlayıcısı niteliktedir. İftar; kelime anlamı olarak oruca son verme, oruç açma, yeme içmeye başlama gibi anlamlar içermektedir. Oruç ibadetinin en önemli yanlarından bir tanesi olan İftar, orucun sona erdiği vakit olan güneşin battığı ve akşam namazının vaktinin girdiği zamana denir. Oruç açılırken okunan dua olan İftar Duası, oruçlu Müslümanların oruçlarını açmadan önce ibadetlerinin kabulü için Türkçe ya da Arapça yaptıkları duadır. Peki, iftarda okunacak dualar hangileri İftarda okunacak duaların başında Peygamber Efendimizin iftar duası gelmektedir. Peygamber Efendimiz iftarını açarken okuduğu duaların olduğu rivayet edilmiştir. İftar duası Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamları ile Peygamber efendimizin okuduğu iftar duaları ve detaylar haberimizde.

İFTAR DUASI - İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNMALI

İftarda okunacak dualar Ramazan ayının başlaması v e ilk orucun açılması ile öne çıkmaya başladı. Oruca son verme, yeme içemeye başlama anlamına gelen iftar. Anlam olarak da; orucun sona erdiği vakit olan güneşin battığı ve akşam namazının vaktinin girdiği zamana denir. Oruç açıldıktan ya da orucu açmadan önce yapılan iftar duası Müslümanlar açısından ayrı bir öneme sahiptir. İslam Âleminde Peygamber Efendimizin iftara ve iftar duasına önem verdiği rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) oruç tutmanın ve iftar yapmanın önemi üzerinde durmuştur. Efendimiz bir hadisi şerifte; “Üç kimsenin duası geri çevrilmez, kabul edilir. Oruçlunun iftar vaktindeki duası, Adaletli hükümdarın duası, Mazlumun duası." şu şekilde orucun önemini vurgulamıştır.

İFTAR DUASI VE ANLAMI

İftar duası, oruç tutanlar için ayrı bir önem taşımaktadır. İftar yaparken okunacak olan iftar duasının Arapçası ve Türkçe anlamı şöyle

İftar duası Arɑpçɑ: Bismillɑhi vel hɑmdü lillâhi, ɑllâhümme leke sumtü ve ɑlâ rızkıke eftɑrtü ve ɑleyke tevekkeltü,  Sübhâneke ve ni hɑmdike tekɑbbel minni, inneke entes semiul ɑliym.

İftar Duası Türkçe Anlɑmı: Allɑhım! Senin için oruç tuttum, Senin için rızkınlɑ orucumu ɑçtım. Ancɑk Sɑnɑ tevekkül ettim. Seni hɑmdinle tesbih ederim. Allɑhım Benden kɑbul buyur. Çünkü Sen işiten ve bilensin.

TRT EKRANLARINDA OKUNAN İFTAR DUASI

Allɑh’ım, Senin rızɑn için oruç tuttum,

Sɑnɑ inɑndım, Sɑnɑ güvendim,

Senin rızkınlɑ orucumu ɑçtım,

Hɑmdolsun verdiğin nimetlere,

Sağlık ve afiyete.

Ey bɑğışlɑmɑsı bol Rɑbb’im, beni, Ailemi, Milletimi, Devletimi Ve tüm inɑnɑnlɑrı koru,

Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden,

Bizlere yɑşɑmɑ sevinci ver,

Her türlü güçlüğe karşı dɑyɑnmɑ gücü ver,

Senin her şeye gücün yeter. Amin.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU İFTAR DUASI

Peygamberimizin iftar açtığında şu duayı ettiği rivayet edilir; Muaz ibni Zühre Radiyallâhu Anh anlatıyor:

Bana ulaştı ki, Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem iftar ettiği zaman şu duayı okurdu:

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

(Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

(Ebû Dâvud, Savm: 22)

Mervan ibni Salim, ibni Ömer Radiyallâhu Anhümadan naklediyor:

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem orucunu açınca şöyle derdi:

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

Hadisin râvisi Rezin, duanın baş kısmına “Elhamdülillah” kelimesini ilave etti. (Ebu Dâvud, Savm: 22)

Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu Anhümâ de iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

ÜNLÜ ALİMLERİN OKUDUĞU 'İFTAR DUALARI

İftar duası, büyük İslam Alimlerinden Abdullah ibni Ömеr Radiyallâhu ise iftar vakti için şöyle bir dua okurdu: 'Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.' Başka bir İftar duası da şu şekilde yapılır: 'Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarın ki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!'

İFTAR VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Ramazan ayında iftar etmenin ve iftar vermenin önemi büktür. İftarın önemi ile ilgili olarak çok sayıda ayet ve hadis bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir.

Zeyd ibni Halid el-Cüheni Radiyallâhu Anh rivayet ediyor:

Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Kim bir Müslüman kardeşine iftar vakti yemek yedirirse, onun sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Yemek yedirdiği kimselerin sevabından da hiçbir şey eksilmez."

(Tirmizî, Savm: 82; İbni Mâce, Sıyam: 40)

Abdullah ibni eş-Şıhhir Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyuruyor:

"Sabır ayı olan Ramazan´ın ve her ayın üç gününün orucu kalpte bulunan bütün kötülükleri giderir." (Müsned, 5.363)

Ramazan´da iftar verene meleklerin duası:

Ebu´ş-Şeyh, İbni Hıbban´ın bir rivayetinde Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ayında kim helal kazancından bir oruçluyu iftar ettirirse, Ramazan´ın bütün gecelerinde melekler ona dua eder ve Kadir Gecesinde Cebrail Aleyhisselâm onunla musafaha eder (tokalaşır). Cebrail Aleyhisselâm kiminle musafaha ederse, onun kalbi incelir ve gözlerinin yaşı çoğalır."

Ravi der ki:

"Ya Resulallah! Oruçluyu iftar ettirecek bir şeyi yoksa ne yapacak? Bana bildir" dediğimde:

"Bir avuç yiyecek de yeterlidir" buyurdu.

Ben, "Bir lokma ekmek de bulamazsa?" deyince:

"Birazcık su ile karıştırılmış süt ikram eder" buyurdu.

Ben, "Yanında o da yoksa?" deyince:

"Bir içim su" buyurdu. (et-Tergîb ve´t-Terhîb, 2:431)

Abdullah ibni Zübeyr Radiyallâhu Anhın anlattığına göre, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem, Sa´d ibni Muaz Radiyallâhu Anhın evinde iftar yapmış ve onlara şöyle dua etmişti:

"Eftara indekümü´s-sâimûne ve ekele taâmekümü´l-ebrâru ve sallet aleykümü´l-melâike. (Yanınızda hep oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua ve istiğfarda bulunsun.)" (Müsned, 3:138)

Ramazan ayı girince meleklerin oruç tutanlara dua ettikleri konusunda Hz. Ali Radiyallâhu Anh şu hadisi rivayet eder:

Ramazan ayı girdiğinde Yüce Allah, Arş´ın taşıyıcısı olan meleklere şu emri verir:  "Haydi kendi tesbihlerinizi bırakın artık, Muhammed ümmeti için istiğfarda bulunun!"

(Râmuzu´l-Ehâdîs, Hadis no: 584)

Muaz ibni Zühre Radiyallâhu Anh anlatıyor:

Bana ulaştı ki, Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem iftar ettiği zaman şu duayı okurdu:

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

(Ey Allah´ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

(Ebû Dâvud, Savm: 22)

Yorumlar

Çok Okunanlar Haberler