Enerjide medyanın sorumluluğu büyük!

Zengin enerji kaynakları üzerinde oturan, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji zengini ülkelere komşu olan Türkiye'de kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesi adına sektörel habercilik büyük önem taşıyor.

Son yıllarda başta Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere enerji alanında büyük yatırımlar yapan Türkiye'nin bu ivmeyi hızlandırabilmesi adına medya desteğini alması da hayati önem taşıyor.

Ufuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sevinç Engin, ‘Siyasi Liderler ve Medya Profesyonellerinin  Gözünden Enerji Stratejilerinin Medyada Temsili‘ adlı makalesinde konuyu ele aldı.

Engin, konu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın görüşlerine başvurdu.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Günümüzde genel konular üzerinden medya haberleri yetersiz kalmaktadır. Enerji gibi alanlar başta olmak üzere sektörel habercilik giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu süreç medyada uzmanlığın ve uzmanlaşmanın ön plana çıkmasını gerektiriyor. Maalesef bu ihtiyacın yeterince karşılandığı söylenemez.

"Profesyonel bir altyapıya sahip olması sağlanmalı"

"Önümüzdeki dönemde medya haber ve yorumlarında uzman kişilerin ve kurumların görüşleri daha fazla yansıtılmalı, bunu yansıtmakla görevli medya mensuplarının da konu ile ilgili daha profesyonel bir altyapıya sahip olması sağlanmalıdır."

Enerji sektörüne yönelik habercilikte entelektüel birikimin altını çizen Sevinç Engin ise şu ifadelere yer verdi:

"Entelektüel kapasitenin oluşturulması, enerji politikasına yönelik planlamanın yer almalarıdır. Enerji esas olarak, siyasi, ekonomik, teknik ve toplumsal etmenleri anlama ve sentezini yapma becerisini gerektiren çok disiplinli bir alandır. Enerji meselelerini birbirinden ayrı parçaların bileşimi olarak değil, entegre bir sorun olarak ele alan araştırma ve eğitim programlarını yaygınlaştırmak, politika vizyonunun vazgeçilmez bir unsuru olmalıdır."

"Enerji konusu medyada çok boyutlu olarak ele alınmalıdır"

"Enerji bugün de insanın varoluşu ve ilerlemesi için merkezi önemdedir. Gelecekte de öyle olacaktır. Global ilişkilerdeki rolü; insan dehasının, rekabetin ve doğal kısıtların karışık etkileşimiyle biçimlenmeye devam edecektir. Tabiatı gereği enerjini beraberinde getirdiği bu değişkenliği güvenli bir biçimde ve net bir amaçla yönetecek politikaları tasarlamak ve uygulamak hiç şüphesiz zorlu bir süreçtir. Enerji konusu da çok boyutlu olarak televizyon, gazete, internet ve dergi gibi birçok kitle iletişim araçlarında tartışılmakta anlatılmaktadır. Çeşitli enerji politikalarının üretilmesi, uygulanması için de çalışmalar gündeme getirilmekte bu kitle iletişim araçlarınca dünya ile entegre olunmaya çalışılmaktadır. Sanayi sektörü başta olmak üzere medya içerisinde yer alan televizyon, internet gibi temel bileşim teknolojilerinin, gazete ve dergi gibi yazılı yayın araçlarının yanı sıra teknoloji bileşenlerinin hemen hemen her sektörde olduğu gibi toplumun bilgilendirilmesi, ilan ve duyuru gibi alanlarda aktif olarak rol almaktadır. Enerji alanında birçok bilim adamı, araştırmacı kişilerce medya araçları kullanılarak birçok yayın yapılmaktadır. Birçok kişiye ulaşmakta ve aydınlatmaktadır."

 "Medya desteğini alan sektörler daha hızlı büyüyor"

"Televizyon, gazete, dergi ve internet üzerinden yapılan yayınlarda medya desteğini alan sektörlerin hızlı bir şekilde gelişmesi medya desteğini göremeyen sektörlerde ise gerileme yaşanması sektörler üzerinde ki bu etkiyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Enerji sektörü dünya medyasında enerji konusu farklı şekillerde işlenmektedir. Bu konu ile ilgili petrol, doğalgaz, kömür alanında dergiler yayınlanmaktadır. Televizyon, radyo’da çeşitli alanlarda bilim adamları, enerji sektörü duayenlerince, enerji tartışılmaktadır. Birçok kitleye ulaşmaktadır. Kamuoyunun bilinçlenmesinde medya çok önemli rol oynamaktadır.

"Medya desteğinin olduğu sektörler çok süratli bir şekilde ilerleyebilirken, medya desteğinin olmadığı sektörlerde farklılık açıkça görülmektedir. Enerji gibi büyük sektör, birbirleriyle bağlantılı ve üretken bir sistem, bazen hiç olmadık sorunlar ile karşılaşmakta, etkilenmek de farklı sorunlar ile boğuşulacaktır.   Bu çerçevede meydana gelecek değişimleri öngörmek ve sıkıntı yaşamadan çözebilmek, politika sürecinin bir halkası olacaktır. Bu süreçte mevcut yapılar içerisindeki eğilimleri öngörmeye ve yönetmeye çalışmanın yanında, yapının kendisini değiştirme ihtimali olan kırılmalara hazırlıklı olma hedefi de benimsenebilir.  Entelektüel kapasitenin oluşturulması, enerji politikasına yönelik planlamanın merkezinde yer almalarıdır. Enerji esas olarak, siyasi, ekonomik, teknik ve toplumsal etmenleri anlama ve sentezini yapma becerisini gerektiren çok disiplinli bir alandır. Enerji meselelerini birbirinden ayrı parçaların bileşimi olarak değil, entegre bir sorun olarak ele alan araştırma ve eğitim programlarını yaygınlaştırmak, politika vizyonunun vazgeçilmez bir unsuru olmalıdır."

"Enerji bugün de insanın varoluşu ve ilerlemesi için merkezi önemdedir. Gelecekte de öyle olacaktır. Global ilişkilerdeki rolü; insan dehasının, rekabetin ve doğal kısıtların karışık etkileşimiyle biçimlenmeye devam edecektir. Tabiatı gereği enerjini beraberinde getirdiği bu değişkenliği güvenli bir biçimde ve net bir amaçla yönetecek politikaları tasarlamak ve uygulamak hiç şüphesiz zorlu bir süreçtir. Enerji konusu da çok boyutlu olarak televizyon, gazete, internet ve dergi gibi birçok kitle iletişim araçlarında tartışılmakta anlatılmaktadır. Çeşitli enerji politikalarının üretilmesi, uygulanması için de çalışmalar gündeme getirilmekte bu kitle iletişim araçlarınca dünya ile entegre olunmaya çalışılmaktadır. Sanayi sektörü başta olmak üzere medya içerisinde yer alan televizyon, internet gibi temel bileşim teknolojilerinin , gazete ve dergi gibi yazılı yayın araçlarının yanı sıra teknoloji bileşenlerinin hemen hemen her sektörde olduğu gibi toplumun bilgilendirilmesi, ilan ve duyuru gibi alanlarda aktif olarak rol almaktadır. Enerji alanında birçok bilim adamı, araştırmacı kişilerce medya araçları kullanılarak birçok yayın yapılmaktadır. Birçok kişiye ulaşmakta ve aydınlatmaktadır."

 

 

 

Yorumlar