Diyanet'en Kurban Keseceklere Hadisli Uyarı

Kurban Bayramına az bir süre kala kurban keseceklere Diyanet tarafından uyarı yapıldı. Kurbana eziyet edilememesi ve bayıltarak kurban kesmenin caiz olmadığı hatırlatıldı.

Kurban Bayramı için bir kaç gün kala kurban kesecek vatandaşlar için önemli bilgilendirmelerde bulunuldu. Bayrama iki gün kala kurban kesimi ile ilgili en merak edilen soruları yanıtlayan Diyanet İşleri çeşitli uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda tüm uyarılara rağmen kurban kesimi sırasında ortaya çıkan vahim görüntülerin bu senede yaşanmaması için bu konu ile ilgili ayet ve hadisler hatırlatıldı. Kurbana eziyet edilmemesi gerektiği, bayıltılarak kurban kesmenin caiz olmadığı ve kurbanın helal olmayan organlarının yenmemesi ve derisinin para ile satılmaması gibi bir çok konuda vatandaşlar bilgilendirildi.

BESMELE ÇEKMEK ŞART

Kurban kesiminin İslami şartlara göre nasıl olması gerektiği ile ilgili de bilgiler veren Diyanet, ister kurban niyeti ile olsun ister başka bir amaçla olsun hayvanın kesilmesi sırasında besmele çekilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Hayvanın kesilmesi sırasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefilere göre yenmez. Şafilere göre ise yenir. " dedi.

USULE GÖRE KESİM

Diyanet, Kurbanın usulüne göre kesiminin şu şekilde olması gerektiğini söyledi;

Usule göre kesim yapmak için; hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir.

Kurbanın kesimi sırasında omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamalı,

Kurbanın derisi, para karşılığında satılmamalı, bir fakire ya da hayır kurumuna verilmeli, kurbanın kesimi ya da bakımı için ücret verilmesi caiz değildir.

HADİSLERLE AÇIKLADI

Kurban kesimi ile illgili ayetlerle de bilgilendirme yapan kurum; etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve yumurtalarını yemek mekruh olduğunu Maliki ve Şafi mezheplerinde ise eti yumurtalarını yemek caiz olduğunu belirtti. Hz.Peygamber, kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. Kurbanın klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Kurbana fazla eziyet vermemek (ölüm acısını azaltmak) için, hayvanın elektrik şoku, narkoz gibi yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez dedi.

KURBAN İLE İLGİLİ AYET

Kurban ile ilgili Kuran-ı Kerimde Bakara süresinde şu ayeti kerime geçmektedir.

"Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin." (Bakara, 196)

"Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı , hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir." (Maide – 97)

“… Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin”(Hac – 28)

"Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kabe)’dir. "(Hac – 34)

‘’Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” (Hac – 34)

Yorumlar