Demiryolları daha güvenli ve emniyetli olacak

Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapacak personele gerekli mesleki yeterliliğin kazandırılması için demiryolu eğitim ve sınav merkezleri kurulacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personele yönelik eğitimlerin, sınavların ve belgelendirmenin yapılacağı eğitim ve sınav merkezlerinin sağlaması gereken asgari koşullarla, bu merkezlerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapacak personele gerekli mesleki yeterliliğin kazandırılacağı demiryolu eğitim ve sınav merkezleri Bakanlık tarafından yetkilendirilecek.

Söz konusu merkezler, tüm işletmecilerin bünyesinde kurulabileceği gibi bunlardan bağımsız olarak da kurulabilecek. Bakanlık, demiryolu eğitim ve sınav merkezlerinin listesini resmi internet sitesinde yayımlayacak.

Demiryolu eğitim ve sınav merkezi, uyguladıkları eğitimlerde ve sınavlarda, kursiyerlere çalıştıkları firma veya kurumlara göre ayrımcılık veya farklı kural uygulamaları yapamayacak. Tren makinist ehliyeti sınavını Bakanlık sadece kendisi yapabileceği gibi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim ve sınav merkezlerine de yaptırabilecek.

Eğitim, sınav ve belgelendirme ücreti, eğitim sınav ve belgelendirme programlarının nitelikleri, demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından belirlenerek ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilecek. Bakanlıkça eğitim, sınav ve belgelendirme ücreti taban ve tavan sınırı belirlenebilecek. Yetkilendirilen demiryolu eğitim ve sınav merkezine Bakanlık tarafından yetki belgesi verilecek. Demiryolu eğitim ve sınav merkezlerince, yetkilendirildikleri eğitim, sınav ve belgelendirme programlarının kapsamının genişletilmek istenilmesi durumunda Bakanlığa başvurulacak.

Bu merkezlerde görev yapacak eğitmenlerin, "yürüteceği eğitim programı alanında örgün veya yaygın eğitim kurumlarında en az 5 yıllık eğitmenlik veya öğretmenlik deneyimine sahip olmak" veya "yürüteceği eğitim programı alanında en az 10 yıllık iş deneyimine sahip olmak" koşullarından en az birini sağlamış olması gerekecek.

Bakanlık eğitim veya sınav merkezlerini düzenleme kapsamında denetleyecek.

Düzenlemeyle, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ, demiryolu tren işletmecileri, demiryolu altyapı işletmecileri ile kendi bünyelerinde tren makinisti dahil emniyet kritik görevlerde çalışan personele yönelik eğitimlerin, sınavların ve belgelendirmenin kendi bünyesindeki eğitim ve sınav merkezlerinde yapılması hususlarında Bakanlık tarafından görevlendirildi. TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ, bugünden itibaren üç yıl süreyle yetkili olacak.

- KİŞİSEL EMNİYET BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Bakanlığın bugün yürürlüğe giren Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği ile de demiryolu faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin sahip olması gereken mesleki yeterlilik belgeleriyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre emniyet kritik görevleri yapan personelin, kişisel emniyet belgesi sahibi olması ve görev esnasında kişisel emniyet belgesini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Tüm işletmeciler, faaliyetlerinin kapsamı ve maruz kaldığı risklere göre kendi işletmeleri bünyesindeki emniyet yönetim sistemi kapsamında emniyet kritik görevleri belirleyecek ve emniyet kritik görevlerden herhangi birini yapan personelin kişisel emniyet belgesi alması zorunlu olacak. Emniyet kritik personel, aynı anda birden fazla emniyet kritik görevde çalıştırılamayacak.

Bugünden başlayarak TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde emniyet kritik görevlerde halen çalışmakta olan personele emniyet yönetim sistemleri kuruluncaya kadar bir defaya mahsus olmak üzere kişisel emniyet belgesi kendi kurumlarınca düzenlenerek verilecek.

- TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ İÇİN PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

Bakanlığın Tren Maki̇ni̇st Yönetmeli̇ği̇ de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tren makinistinin görevini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için sahip olması gereken asgari mesleki yeterlilikleri, sağlık şartlarını, çalışma saatlerini ve gerekli belgelerle ilgili usul ve esasları belirleyen yönetmelik, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde cer aracı sevk ve idaresi yapan tren makinistlerini kapsıyor.

Yönetmelikle, tren makinistinin cer aracı sevk ve idaresi yapabilmesi için "tren makinist ehliyeti" ve "tren makinist brövesi" sahibi olması zorunlu kılındı. Tren makinist ehliyet veya tren makinist bröve eğitimi, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından verilecek. Tren makinist ehliyeti almak için başvuru sahibinin, başvuru tarihinden en geç 60 gün önce hastanelerden uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden "negatif" sonuç aldığına dair rapor ve psikoteknik değerlendirme raporu alması gerekiyor.

Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri, emniyet yönetim sisteminde asgari olarak, tren makinistinin kazandığı mesleki yeterlilikler, aldıkları eğitimler ve girdikleri sınav bilgilerinin tutulacağı kayıt sistemini oluşturacaklar.

Yorumlar