8.Yargı Paketi, TBMM’ye sunulacak!

Yargıya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak. Teklife göre suçtan kaynaklanan mal varlığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanabilecek.

AK Parti, yargıya yönelik düzenlemeler içeren ve yaklaşık 40 maddeden oluşan kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığına sunacak.

AK Parti milletvekilleri yargıda çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Milletvekillerinin imzasına açılan ve yaklaşık 40 maddeden oluşan teklif, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak.

Teklife göre, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olacak.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılmış ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular bakımından Komisyona müracaat imkanı getirilecek.

Düzenlemeyle uzun yargılamadan kaynaklı ihlal iddialarına ilişkin daha kolay erişilebilir, hızlı işleyen başvuru yolu oluşturulacak.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum atanmasına karar verildiğinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanabilecek.

Yorumlar