200 bin kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek

Yetkilendirilmiş kuruluşların yaptığı sınavlarda, 65 bini tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere, 84 bin kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi. Gelecek yılın sonuna kadar bu belgeyi 200 bin kişinin alması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığındaki bilgiye göre, yürürlük tarihi üzerinden 5 yıl geçen meslek standartları ile sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 59 ulusal meslek standardı güncellendi. Bununla birlikte ulusal meslek standardına dayalı olarak hazırlanan, sınav ve belgelendirme esaslarını düzenleyen 341 ulusal yeterlilik yürürlüğe girdi.

2017 yılı sonu itibariyle yürürlükteki ulusal meslek standardı sayısının 750'ye, ulusal yeterlilik sayısının da 450'ye çıkartılması hedefleniyor.

Uluslararası akreditasyonu olan kalite güvencesini sağlamış sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi, ölçme ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmaları kapsamında; 152'si tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin olmak üzere toplam 186 meslekte uluslararası akreditasyonu olan 53 sınav ve belgelendirme kuruluşu, MYK tarafından yetkilendirildi.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan sınav ve değerlendirmeler neticesinde, bugüne kadar 65 bin 640'ı tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere, 84 bin 225 kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi.

2017 yılı sonuna kadar, Mesleki Yeterlilik Belgesi alan kişi sayısının 200 bin olması hedefleniyor.

AMAÇ ULUSAL YETERLİLİĞİMİZİN DÜNYADA TANINMASI

MYK tarafından bugüne kadar, meslek standardı ile yeterlilik hazırlama ve güncelleme çalışmaları, akredite sınav ve belgelendirme kuruluşu oluşturma destekleri ve bireylerin sınav-belge ücretlerinin karşılanması amacıyla kullanılan 17 milyon avro tutarında Avrupa Birliği hibesi ile birlikte, 2008-2019 döneminde toplam 43 milyon avro tutarında Avrupa Birliği hibelerinden yararlanılması amaçlanıyor.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları bugüne kadar 68'i habersiz, 176'sı haberli olmak üzere 244 kez denetlendi. 2017 yılında hedeflenen denetim sayısı ise en az 100.

Türkiye'de yetkili kurumlar tarafından verilen diplomalar ve belgeler arasından kalite güvencesini sağlamış olanların yer aldığı akademik ve mesleki yeterliliklerin bütününü oluşturan ve MYK tarafından işletilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile eşleştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan referanslama raporu, 2016 yılı sonuna kadar Avrupa Komisyonuna sunulacak.

Komisyonun raporu kabul etmesi halinde, Türkiye'nin ulusal yeterliliklerinin Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası alanda kıyaslanabilir ve tanınır olmasını sağlamak üzere çalışmaların başlatılması planlanıyor.

Yorumlar