2018 19 Mayıs sözleri - İşte en güzel Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları!

19 Mayıs sözleri ile ilgili resimli mesajlar ve 2018 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajlarının yer aldığı en güzel 19 mayıs tebrik sözleri ajanshaber.com da.

2018 19 Mayıs sözleri - İşte en güzel Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları!

Sadece tüm Türkiye'nin değil Kıbrıs'ın da coşku ile kutladığı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs sözleri  söylenerek birçok etkinlik ile kutlanıyor. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ile Kurtuluş'un başlangıcı olan bu gün ve ilerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerle Spor bayramı da eklenerek kutlanmaya başladı. Okullarda yapılan konuşmaların yanı sıra birçok kişi artık 19 Mayıs resimli mesajları göndererek de kutlama yapıyor. Türk Tarihinde kutlanması gereken önemli günlerden biri olan 1919'da Türk Devleti'nin temellerinin atıldığı gün olarak da kabul edilir. Mustafa Kemal'in Nutku'nda da bahsettiği bugünü kurtuluşun önüne koymuştur ve milli mücadelenin ilk ve vazgeçilmez şartı olarak saymıştır. Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı günün anlam ve önemini taşıyan 19 Mayıs mesajları göndererek sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı detayları Ajanshaber.com'da.

19 MAYIS SÖZLERİ İLE BU ÖZEL GÜNÜ KUTLAYABİLİRSİNİZ

19 Mayıs sözleri ve mesajları o günün anlam ve önemini yaşatmanın yanı sıra birçok kişinin de kutlamasını sağlar. Bu bayram sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Kuzey Kıbrıs'ın da milli bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da ne oldu diye merak edenler için haber ayrıntılarında bilgiler yer almaktadır. Büyük savaşlar atlatan ve zor günler geçiren Türk halkı o günlerde bir de kendilerine karşı saldırgan bir tutum içerisinde olan Rumlarla da çatışıyordu. Türklerin kendilerini ve haklarını korumak için çatışması İngilizleri de rahatsız ediyordu. Padişahtan bu olayların bitmesini isteyen İngilizler, olayların bitmemesi halinde Samsun'u işgal edeceklerini bildirdiler. Osmanlı tarafından Mustafa Kemal görevlendirildi. Samsun düşmanlar için o yıllarda stratejik bir öneme sahipti çünkü Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan bir kapıydı. Ayrıca İngilizler 9 Mart 1919'da Samsun'a askeri birlik çıkartmıştı. Bugünün önemi tarihi açıdan oldukça büyük olduğu için Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlama mesajları gönderek Atatürk ve silah arkadaşlarını yad edebilirsiniz.

19 MAYIS MESAJLARI YİNE BİRBİRİNDEN GÜZEL

Türkler savaşlardan sonra Rus istilasına uğrayan birçok Türk topraklarından göç ederek Samsun'a gelmiştir, onların burada yaşamaları Pontus cemiyetlerinin faaliyetleri açısından sıkıntı oluşturmuştur. Özellikle Karadeniz'de dolaşmakta olan İtilaf donanmasından ve Yunan savaş gemilerinin varlığından cesaret alan ve Rumlar ve Pontus çeteleri Türkleri öldürüyorlardı. İngilizlerin birliği Pontusların daha çok faaliyete geçmesine olanak sağladı daha sonra Türkler harekete geçince İngilizler Osmanlı Hükümeti'ne Orta Karadeniz'de Türklerin Hıristiyanları katlettiklerini söyleyerek bölgenin işgal edileceği tehdidinde bulundular.

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI KISA

"Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır."

MiIIetimiz çok büyüktür. Hiç korkmayaIım. O, esaret ve aşağıIığı kabuI etmez.

Spor gençIiğin kuvvet kaynağıdır.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

Bir miIIetin başarısı, mutIaka bütün miIIi güçIerin bir istikamette oIuşması iIe mümkündür. Bu nedenIe biIeIim ki, eIde ettiğimiz başarı, miIIetin güç birIiği etmesinden, ortak hareket etmesinden iIeri geImiştir. Eğer aynı başarı ve zaferIeri geIecekte de tekrarIamak istiyorsak aynı esasa dayanaIım ve aynı şekiIde yürüyeIim.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen çetin mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından ilke ve devrimlerle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir.

19 MAYIS ATATÜRK SÖZLERİ

Bu bölgenin Pontusçular ve İngilizler'den temizlenmesi için çalışmalara başlandı ve Mustafa Kemal gibi yetkili bir komutanın gönderilmesine karar verildi. Mustafa Kemal o sıralarda girdiği bütün savaşlardan zaferle ayrılan çok büyük başarılar elde etmiş bir kumandandı.Mustafa Kemal Paşa bunu milli mücadelenin vazgeçilemez ilk şartı sayarak yola çıktı. "Büyük Nutku"na da 19 Mayıs 1919 tarihi ile başlamıştır. Mustafa Kemal için yaşamı boyunca "Türk Gençliği" büyük bir önem taşımıştır. Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk ve Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatmıştır "- Paşa, Paşa! Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir! Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir... Paşa, Paşa... Devleti kurtarabilirsin!" Mustafa Kemal ise "Kişiliğime güveninize ve bana yetki verişinize teşekkür ederim... Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz." demiştir. Kendisine gelen çağrıyı duyduğu andan itibaren bu görevin işgal altındaki Anadolu'nun zaferine bir işaret olduğunu anlayan Atatürk, yanına 18 kişilik heyet alarak Samsun’a doğru yola çıkmış ve kurtuluşun başlangıcını yapmıştır.

19 MAYIS SÖZLERİ WHATSAPP

 • -Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs, Türk milletinin esaret zincirini kırmak adına Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde attığı büyük adımın adıdır. 19 Mayıs, Anadolu’da esir olmak istemeyen milletimiz için adaletin başladığı tarih olması bakımından da önemli bir gündür.
 • -Ben Samsun’u ve Samsun HaIkını gördüğüm zaman, memIekete ve miIIete ait bütün düşünce ve kararIarımın yerine getiriIebiIeceğine dair bir defa daha kuvvetIe inanmıştım. Samsun’IuIarın haI ve durumIarında gördüğüm gözIerinden okuduğum vatanseverIik ve fedakarIık; ümit ve tasavvurIarımı oIumIu bir inanca götürmeye yetmişti…
 • -Vatanın bütün ümidi ve geIeceği size, genç nesiIIerin anIayış ve enerjisine bağIanmıştır.
 • -MiIIet, miIIî hakimiyet esasını ve Türk MiIIiyetçiIiğini kabuI etmiştir. Bunu gerçekIeştirmeye çaIışacaktır.
 • -19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.
 • -MiIIetin bağrında temiz bir nesiI yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kaImayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebiIenIerindir.
 • -Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  -Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.-Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  -GençIiğinde dik duranın ihtiyarIığında beIi büküImez.

19 MAYIS RESİMLİ MESAJLAR 

19 MAYIS SÖZLERİ WHATSAPP


 • -Zafer, barışın en kısa yoludur "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol... 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür.
  -Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yaInız aziz memIeket ve miIIetimin hakkındaki sonsuz sevgim değiI, bugünün karanIıIarı, ahIâksızIıkIarı, şarIatanIıkIarı içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyIa ışık serpmeye ve aramaya çaIışan bir gençIik görmemdir.
 • -Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 95.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  -Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 MAYIS MESAJI

-19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir. K. Atatürk 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
-Ey yükseIen yeni nesiI, geIecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseItecek ve sürdürecek sizsiniz.

Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz... benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, GençIik ve Spor Bayramı’nın miIIetçe hakIı gurur ve mutIuIuğunu yaşadığımız bu özeI günde; vatan ve miIIet uğruna büyük fedakarIıkIar göstererek bizIere bağımsız ve özgür bir üIke bırakan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa KemaI Atatürk’e bütün şehitIerimize ve ebediyete intikaI etmiş gaziIerimize şükranIarımı sunar, Atatürk’ün büyük güven duyduğu gençIerimize üIkemizin kaIkınması ve iIerIemesi için yapmış oIdukIarı çaIışmaIarda üstün başarıIar diIerim.

-"Ben Samsun’u ve Samsun Halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsun’luların hal ve durumlarında gördüğüm gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık ; ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti..."
-19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.

-Efendiler, ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o günlerde, Osmanlı Devletinin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti. Osmanlı ülkesi tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son sorun bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmaktan başka bir şey değildi; Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet bunların hepsi anlamını yitirmiş bir takım sözlerdi… Sağlam ve gerçek karar … Millî egemenliğe dayanan tam bağımsız, yeni bir Türk devleti kurmak…Ne denli zengin ve gönenmiş olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar toplumlar karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez…Aşağılık durumuna düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir emir veren getirmeleri hiç düşünülemez.... Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri, çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir."

-Gençliğe büyük önem veren Atatürk, ülkenin geleceğini Türk gençliğine emanet ederek dünyada benzeri görülmemiş bir davranış sergilemiştir. Bu emanete layıkı ile sahip çıkmış olan Türk gençliği, bundan sonraki dönemlerde de bu görevini en güzel şekilde ifâ edecektir. Bundan hiç kuşkumuz yoktur.

-19 Mayıs 1919 tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ve milli mücadeleyi başlattığı tarih olması sebebiyle oldukça önemlidir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar devam eden sürecin başlangıcı olan bu önemli tarihi, her yıl Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamaktayız.

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, saygılar sunuyorum

KIRAÇ 19 MAYIS MARŞI 

 

Yorumlar