Yükseköğretim Kurulu öğrenci affının şartlarını açıkladı

Yüksek Öğretim Kurumu öğrenci affının şartlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu öğrenci affının şartlarını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrenci affıyla ilgili şartları paylaştı.

Buna göre terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini kapsayacak. İşte diğer şartlar

Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18 Mayıs’a kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecek. Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18 Eylül’e kadar yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.
Affın 680 bin kişiyi ilgilendirdiği belirtiliyor.

Yorumlar