Muharrem Ayının 10. Gününde bu ibadet ve duaların yapılması tavsiye ediliyor

İslam Aleminde ayrı bir yer tutan Muharrem ayı başladı. Bu ayın 10. gününde tavsiye edilen ibadetler arasında kılınacak namazlar ve tutulan oruçlar önemli bir yer tutuyor.

İslam dünyasının yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı Hicri takvim göre, Zilhicce ayının sonunda başlar. Arapça bir kelime olan muharrem kelimesi, kök itibarı ile “haram” kelimesinden türemiştir. Sözlük karşılığı ise, haram olan ve yasaklanan anlamına gelmektedir. Bu ay İslam Âlimleri tarafından İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir ay olarak tabir edilir. İlk hilalin görülmeye başlaması ile başlayan Muharrem ayının 1.günü “Hicri yılbaşı” olarak kutlanır. Miladi takvime göre, 1 Ekim 2016 Cumartesi gecesinden itibaren başlayacak olan Muharrem ayında yapılması tavsiye edilen ibadetler içerisinde; okunması gereken dualar, kılınacak namazlar ile Muharrem ayının 10. Gününde tutulan oruç yer alır. Aynı zamanda “Aşure Günü” olarak da tabir edilen Muharrem ayının onuncu günü bu yıl 11 Ekim Salı güne karşılık gelmektedir. Aşure Gününde Aşure adı verilen bir tatlı pişirilmenin yanında bu güne özel dualar okunur, oruç tutulur ve 4 rekat namaz kılınır.

ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın Müslüman âleminde fazileti ve önemi büyüktür. Bu nedenle bu ay içerisinde birçok ibadet yapılır. İslam Dünyasında yılın ilk ayı olarak kabul edilemesinden dolayı ayın ilk günü Hicri Yılbaşı olarak tabir edilir. Hicri Yılbaşı, Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adı ile hayatın bütün safhasında olduğu gibi takvim safhasında da İslâm'ın belli bir tanzimi söz konusu olduğu, bu da dinin bütün esasları gibi vahiy ve nakle dayanmaktadır. Gerek ayet-i kerimeler ve gerekse hadis-i şeriflerin izahı ile İslami takvim ve ayların tayini açıklığa kavuşturulmuş ve İslâm'ın ana rükûlarından olan Oruç, Hac ve Zekât gibi ibadetler bu takvime bağlı kılınmıştır. "Allah-u Teâlâ katında gökleri ve yeri yarattığı günden bu yana ayların sayısı on ikidir. Bu on iki aydan dördü (Receb-i Şerif, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları) haram aylardır." (Tevbe Sûresi:36)  

MUHARREM AYI 10. GÜNÜ 

Hicri aylar içerisinde üç aylardan sonra ibadetle geçirilen aylardan birisi olan Muharrem Ayı'nın onuncu günü İslam alemi içererisinde önemli bir yer tutar. Muharrem ayının ilk gününden itibaren yapılan ibadetler yanında Muharrem ayının 10. Günü orucu da tutulur. Bu günün aynı zamanda Aşure Günü olması nedeniyle Müslümanlar arasında ayrı bir yer önemi vardır. Ramazan ayının orucundan sonra en faziletli oruç olarak tabir edilen Muharrem orucu da bu ay içerisinde tutulur. Bu oruç ile ilgili olarak; ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde;  "Ramazan ayının orucundan sonra en faziletli oruç Allah-u Teâlâ’nın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise gece yarısı kılınan teheccüd namazıdır." (Müslim, Sıyam:202; Ebu Davud, Savm:55; Tirmizi, Salât:324; Nesâî; Kıyamul Leyl:7) olarak ifade edilmiştir. 

 

MUHARREM ORUCU  

Muharrem ayının girmesiyle birlikte bu ayı ibadetle geçirecek olan Müslümanlar,  muharrem ayının ilk gününden onuncu gününe kadar oruç tutarlar. Muharrem ayının başlangıcı ve ilk on gün içerisinde oruç tutan vatandaşlar bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan Efendilerimiz ile cennete gidecekleri söylenmektedir. Bu 10 günlük süre içerisinde orucu tutmayan kişiler için eğer ellerinden geliyorsa Muharrem ayının 8,9 ve 10'uncu günleri oruç tutabilecekleri söylenmektedir. Peygamber efendimiz, Muharrem Ayı'nın 9. gününde seferde olması nedenle sadece 10'uncu günde orucu tutmuşlardır ve ''Eğer yaşıyorsak, gelecek yıl 9'uncu günü de tutarız'' sözünü buyurmuşlardır.  

AŞURE ORUCU

Muharrem ayının içerisinde yer alan Aşûre Günü ya da Aşûra Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Bu gün çeşitli bakliyatlardan "Aşure" adı verilen bir tür tatlı pişirilir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah’ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi ya da bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.

İLK GÜN OKUNACAK DUA

Hadisi şerifte buyurulduğuna göre Muharrem ayının ilk günü okumasında fayda olduğu tavsiye edilen dua ile ilgili olarak “Bir kimse Muharrem ayının ilk günü (aşağıda ki ) duayı 3 defa okursa, Allahu Teâlâ o kimseyi gelecek muharrem ayına kadar bütün belalardan emin kılar…”

Muharrem ayının girdiği ilk gün okunacak dua;

“Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.Vesselatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.Allahumme entel ebediyyül kadim.Elhayyül kerim.El hannanül mennan .Ve hazihi,senetün cedidetün es elüke fi hel ismete mineşşeytanirracim.Vel avne ala hazihin nefsel emmareti bissui. Vel iştigale bima yukarribuni ileyke ya zel celali vel ikram bi rahmetike ya erhamerrahimin.Vesallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain”

Muharrem ayının birinci gününde her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlası şerif okunmasının sevap olduğu söylenmektedir.

MUHARREM AYI İBADETLERİ

Müslümanlar için önem taşıyan bu ayda çeşitli ibadetler yapılır. Bu ayda kılınacak namazlar, okunacak dualar, çekilecek tespihler ve tutulacak oruçlarda büyük sevap ve mükafatların olduğu rivayet edilir.

KILINACAK NAMAZLAR

Bu ay içerisinde yapılacak olan ibadetler içerisinde kılınması tavsiye edilen namazlar mevcuttur.  Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.

Muharrem Ayı Namaza şu niyetle başlanır :

“Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber “ Her iki rekatta bir; 7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur. Namaz dan sonra; 11 defa "La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir". 11 defa; "İstiğfarı şerif", 11 defa "Salevatı şerife" okunup dua edilir. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek temenni edilir.

"İLK GECE İKİ REKAT NAMAZ KILINIR"

Muharrem ayının birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında (yani zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namazla tespih namazı kılınır.
Muharrem Ayı Namaza şu niyetle başlanır :
“Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber “
Her iki rekatta bir; 7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.

Namaz dan sonra;

11 defa : La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir. 11 defa; İstiğfarı şerif, 11 defa Salevatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

TESBİH NAMAZI KILINIR

Muharremin birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir tesbih namazı kılınır:
“Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur:
Rekatta: 1 fatiha, 1 Ayetül kürsi,
Rekatta: 1 Fatiha, 1 Amenerresulü… ( sürei Ali İmran’ın ilk iki ayeti de ilave edilerek)
Rekatta: 1 Fatiha, 1 Hüvellahüllezi…
Rekatta : 1 Fatiha, 1 İhlası şerif.
Not: okunması gereken süreleri bilmeyenler bildikleri süreleri de okuyabilir. Namazdan sonra istiğfar edilir, salavatı şerife getirilir ve arkasından dua edilir.

BU AYDA OKUNACAK DUALAR

Gün 100 defa Estağfurullah
Gün 100 defa Suphanallah velhamdü lillahi vallahü Ekber
Gün 313 defa Ya Selam c.c.
Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey’in gadir
Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim
Gün 100 defa La havle Vella Guvvete illa billahiL aliyyil azım
Gün 100 defa İhlâs suresi
Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah
Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.
41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim
33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh
66 defa İhlâs suresi

AŞURE GECESİ VE GÜNÜNDE OKUNACAK DUALAR

Aşure gününde okunacak dualarla ilgili olarak, Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor. (Hz Aişe RA’den rivayet): "Aşure gecesi ya da kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 Sübhen ALLAHi velhamdülİLLAHi vela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okunmalıdır."

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZ

Aşure günü şu 4 rekât namaz kılanın (ALLAH’u Teâlâ Hazretlerinin mahşer günü hasımlarını razı etmesi niyetiyle)

1…Rekâtta; Fatiha’dan sonra, 11 İhlâs-ı Şerif
2…Rekâtta; Fatiha’dan sonra, 3 Kâfirun, 11 İhlâs-ı Şerif
3…Rekâtta; Fatiha’dan sonra, 1 Tekâsur, 11 İhlâs-ı Şerif
4…Rekâtta; Fatiha’dan sonra, 3 Ayet-el Kûrsi, 25 İhlâs-ı Şerif

Aşure gecesi teheccüd namazı ve mümkünse tesbih namazı kılınmalıdır…

Yorumlar