Muharrem ayı bitiyor... Aşure gününün bitmesine de az kaldı

Muharrem ayının 10. günü yapılmaya başlanan Aşure, sofralardaki yerini almaya devam ediyor. Peki, Aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zaman son?

Müslüman aleminde önemli bir yer tutan Muharrem ayı, İslam tarihinde çok önemli olayların meydana geldiği ay olarak da tabir edilir. Bu önemli olayların başında Hicret gelir, Müslümanlığın doğduğu yıllarda İslam Peygamberi Muhammed Bin Abdullah’ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesi bu ayın başlangıcında olmuştur. Bu tarih İslamın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve Hz. Muhammed'in ölümünden sonra Halife Ömer zamanında Müslümanların takvimi olarak ve Hicri Takvimin birinci günü olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle yıl Muharrem ayının birinci gününden itibaren başlar. (Hicri Yılbaşı) Hicri aylardan birisi olan bu ay miladi takvimde 1 Ekim tarihinde başladı ve 31 Ekim tarihinde muharrem ayı bitecek. Bu ay içerisinde İslam tarihinde pek çok önemli olayın gerçekleştiğinin rivayet edildiği "Aşure Günü" de yer almaktadır. Aşure günü hadislerde, “Nuh Aleyhisselamın gemisinin büyük tufandan sonra, Cudi dağına indirildiği ve gemi halkının tufandan sonra karaya ilk defa ayak basmalar nedeniyle şükür için oruçlu oldukları ve gemide son kalan erzaklarından aşure adı verilen 7 bakliyattan oluşan bir yemek pişirdiklerinden bahsedilir. Ayrıca bu ayda, Musevilikte Hz. Msa'nın firavunun zulmğünden kurtulduğu ay olarak kabul edilir. Muharrem ayının onuncu gününe takabül eden Aşure günü müslümanlar adet üzerine aşure tatlısı pişirirler ve bu tatlıyı ev halkı, eş ve dostları ile paylaşırlar. Aşure günü de muharrem ayının bitmesiyle biter.

BU AYDA ÇOK İBADET EDİLİR 

İslam aleminde olduğu gibi diğer dinlerde de önemli bir yer tutan muharrem ayında çok çok ibadet edilir. İslam alimleri bu ayda tutulan orucun ramazan orucu kadar sevabı olduğunu söylerken bu ay içerisinde ve aşure gününde kılınan namaz ve okunan duaların sevabının bir kat daha fazla olacağı hatırlatılır. 

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER İÇİN TIKLAYIN

HADİSLERLE DE DESTEKLENMİŞTİR

Muharren ayında yapılması tavsiye edilen ibadetler hadislerde desteklenmiştir.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Şüphesiz ki zaman, dönüp dolaşıp Allâh-u Te'âlâ'nın gökleri ve yeri yarattığı gündeki halini almıştır. Sene on iki aydır. Bu on iki aydan dördü haramdır ki, üçü peş peşedir. Bunlar, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Tek olan ay ise Cemadiyel Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın (torunları olan Kureyş kabilesinin tazim ettiği) Receb-i Şerif ayıdır." (Buhari, Bedül Halk:2 No:3197; Müslim, Kasame:29; Ebu Davud No:1947; Ahmed İbn-i Hanbel, el-Müsned: 5/37; Beyhaki, Fedailül Evkat, No:1)

 

 Aşûre günü yapılması iyi olan işler şu şekildedir;

Aşûre günü oruç tutmak sünnettir; Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî] Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz ) [Şir’a]

(Aşûre günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak, Yahudilere muhalefet edin!) [İ. Ahmed] [Yalnız Aşûre günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]adislerde, “Nuh Aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi.

BU AYDAN SONRA KÖTÜLÜKLERİN AYI SAFER AYI GELİYOR

Muharrem ayının birmesi ile İslam aleminde Gıda veya savaş için yola çıkılan ve evlerin boş bırakıldığı ay olarak tabir edilen "Safer Ayı" geliyor. Safer ayında yıl içerisinde meydana gelecek tüm kötü olayların Allah katında bu ay içerisinde belirlendiği ay olduğuna inanılır.  Bu ay içersinde kötülüklerin defhi için bol bol dua edilir. İslam aleminde hüzün ayı olarakta adlandırılan Safer ayı aynı zamanda hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Miladi takvimde kasım ayının başlangıcı olan 1 Kasım 2016'da başlıyor.

SAFER AYI "ÜZÜNTÜ AYI"

İslam aleminde hüzün ayı olarak da adlandırılan Safer ayı için; Belaların 1.kat semaya indiği felaket ayı, bela ayı olarak tanımlanmaktadır. Safer ayı, Peygamber Efendimizin ölüm hastalığına yakalandığı aydır bu nedenle üzüntü ayı olarak da idrak edilmektedir.  İslam dünyasında üzüntülü ve kötü şeylerin indiği olarak tanımlanan Safer ayıen korunmak için çeşitli dualar edilir,namazlar kılınır.

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 11 Eylül 2018 Salı günü başladı. Aynı zamanda Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1439 hicri yılından, 1440 hicri yılına girildi. Bu mübarek ay 10 Ekim'de bitecek ve Safer ayı başlayacak.

Yorumlar