Miraç Kandilinde Hangi ibadetleri yapılır? (2018) – Kandil Duası ne? Orucuna nasıl niyeti edilir?

Miraç kandili ibadetleri neler? Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılır ve Miraç namazı nasıl kılınır? Nihat Hatipoğlu kandil duası ile mirac orucuna nasıl niyet edilir? ajanshaber.com da.

Miraç Kandilinde Hangi ibadetleri yapılır? (2018) – Kandil Duası ne? Orucuna nasıl niyeti edilir?

Miraç kandili ibadetleri bu akşam ve yarın sabah ibadet yapacaklar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Peki, Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır? Üç ayların içerisinde bulunan ikinci kandil gecesinde de bazı ibadetler yapmanın büyük sevabı olduğu rivayet edilmiştir. Üç ayların başlandığının habercisi olan Recep ayı içerisinde 2. kandil olma özelliği taşıyan Miraç Kandili rivayet edildiğine göre Recep ayının 27. gecesine rastlamaktadır. Miladi Takvime göre mirac gecesi, 2018 yılda 3 Mayıs Salı gecesini 4 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gün kutlanmaktadır. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili anlam olarak  "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilmektedir. Peki, Miraç Kandili ibadetleri nelerdir? Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılmalıdır? Kandil duası ve miraç gecesi namazı nasıl kılınır? ile ilgili detaylı bilgi ve Miraç orucu nasıl tutulur? sorusunun cevabını haberin ayrıntılarında bulabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ 

Üç ayların içerisinde yer alan 2. kandil gecesi olan Miraç Kandili 3 Mayıs Salı gecesi kutlanacak. Recep ayının içerisinde yer alan iki kandilden ikincisi olan Miraç gecesinde ve gündüzünde yapılacak olan ibadetlerin sevabının Allah katında kat be kat olacağı rivayet edilmiştir. Peki, Mirac gecesinde hangi ibadetler yapılmalıdır? Miraç kandilinde gönülden yapılacak olan her dua ve ibadet makbul olmanın yanı sıra Müslüman Alemi için büyük önem taşıyan Kandil gecesinde ve gündüzünde; Kuran-ı Kerim okumak, Miraç kandili namazı yanında nafile namaz kılmak, Miraç orucu tutmak, Peygamber Efendimiz (SAV)’e salât ü selâmlar getirmek, tesbih çeker, Tevbe istiğfar etmek, Allahu teala gönülden yönelmek yapılacak ibadetler arasında yer almaktadır.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI  

Üç ayların içerisinde yer alan Miraç kandili Recep ayının 27. Gecesinde gerçekleştiğine rivayet edilir. Miracın Hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce Recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır. Rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v) gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, Burak'ı Beytül Makdis'in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir. 

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir.

MUHAMMED (S.A.V) MİRAÇ GECESİNDE ALLAH İLE ARACISIZ GÖRÜŞMÜŞTÜR

Hadislere göre Hz. Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret'ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİNDE VE GÜNDÜZÜNDE BUNLARI YAPIN

regaip kandilinde neler yapılmalı

MİRAÇ GECESİ NAMAZI

Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte Fatihadan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir.

Bu oniki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra;

yüz defa Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duası okunur. Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.

Miraç Gecesinin Gündüzünde Kılınacak Namaz

Miraç gecesinin gündüzünde öğlen namazını kıldıktan sonra sonra dört rekat namaz kılınır. Bu namazın;birinci rekatında Fatiha’ dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadr suresi, dördüncü rekatta elli kere İhlas suresi okunur.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER HACET DUASI VE NAMAZI

KANDİLİ DUASI

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz.

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Mi’raç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek’at namaz kilinir. 2 rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.
10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

RECEP AYI VE MİRAÇ ORUCU

Recep ayının girmesi ile üç ayları ibadetle geçirecek olanlar; Recep orucu ve Üç ayların ilk kandili olan Miraç orucu nasıl tutulur? merak ediyorlar. Peygamberimiz (a.s.m)' ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay olan Miraç ayında oruç tutmanın büyük sevabı olduğu rivayet edilmektedir. Miraç orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir? Miraç orucu, Rgaip kandilinin gündüzü olan 3 mayıs salı günü oruçlu olarak geçirmektir. Miraç kandilinde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Bugün oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir.Bu oruca geceden niyet etmek gerekir. Miraç Kandil orucuna nasıl niyet edilir:  "Niyet eyledim Rıza-i şerifin için kandil orucu tutmaya" ay da nafile oruç tutmaya " Miraç kandilinde nafile oruca niyet edilebileceği gibi kazaya kalmış farz oruca da niyet edilip tutulabilir. Böylece hem kandil günü oruç tutma sevabı elde edilmiş olur, hem de borç olan kaza orucu ödenmiş olur. Ancak niyeti geceden kaza yada nafile diye belirtmek gerekmektedir.

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR

 1. Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
 2. Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
 3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
 4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
 5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.
 6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
 7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
 8. Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
 9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. 
 1. Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
 2. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
 3. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
 4. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
 5. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenebilir; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
 6. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
 7. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.

 

MİRAÇ AYINDA YAPILACAK OLAN İBADETLER

Recep ayınde yapılacak olan ibadetler ile ilgili olarak; "Allah Recep ayının her saati içinde cehennemden azad ettiği kimseler vardır. Cennette Allah-ü Teala’nın yarattığı köşk ve binalar vardır. O şehirde ancak recep ayında oruç tutanlar girecektir" denmiştir.

Recep ayında yapılması tavsiye edilen ibadetleri;

Her kim Recep ve Şaban aylarında 7’şer defa “Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa hu,el hayyel kayyume ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura.” derse,Allahü Teala hafaza meleklerine buyuruyor.” O kulumun günah defterini yırtınız.”

Recebin 1’nci günü oruç tutanlara 3 senelik,2’nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3’ncü günü oruç tutanlara 1 senelik nafile oruç sevabı verilir.Bu,hadisi şerif ile sabittir.3 günden sonra her güne birer ay oruç sevabı verilir.

Receb-i Şerif Cenab-ı Hakk’a mahsus bir ay olduğu için Zatı İlahi’yi bildiren İhlas Suresi’ni çok okumak lazımdır.Bilhassa bu aya hürmet olarak günde 11 defa İhlası Şerif okumalı,tevhid,istiğfar ve selavatı şerifeyi ihmal etmemelidir. Bu ayda 2 kandil vardır: Birincisi; Cuma gecesi Regaip kandilidir.İkincisi ise yirmiyedinci gecesi Miraç kandilidir. Receb ayında her gün, başında ve sonunda 7’şer Fatiha okumak suretiyle 100 ihlası şerif okumak çok sevaptır.
13,13,15’nci günleri oruç tutanlar,bu sünneti şerifeyi yerine getirdiklerinden,nice hastalıklardan şifa bulurlar.
Recep ayının ilk gecesinden yapılan dua muhakkak kabul olunur. Recep ayının ilk gecesinde yatsı namazından sonra iki rekat Allah rızası için namaz kılar, selam verdikten sonra “Allahümme barik lena fi Recebe ve Şa’bane ve belliğna Ramazane” (Allah’ım Recep ve Şaban aylarını benim için mübarek eyle.Ve Ramazan ayına kavuştur.) diyerek dua ederse,her ne dilerse kabul olunur.

Bir kimse Receb ayının başından onuncu güne kadar her gün 100 defa “Sübhanel hayyil Kayyum.” onbirinci günden sonra “Sübhanellahi’l Ehadi’s Samed”, Yürmi birinci günden oruzuncu gününe kadar da “Sübhanerrauf” derse yüce Allah(c.c)’ın o kimseye takdir buyuracağı mükafata sınırsızdır.

Herhangi bir kimse,çoluk çocuk muhtaç bir kimseye sadaka verse,yahut önemli bir işini görüp ihtiyacını giderse veya gözleri görmeyen birini eliden tutup gideceği yere götürse,yüce Allah(c.c) o kmsyeye saçının sayısınca sevap verir.O kadar günahları bağışlanır,cehennem azabından kurtulur.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NİHAT HATİPOĞLU KANDİL DUASI

#

Yorumlar

gizem gezmiş peki kaç gün tuta biliriz oruç
Çok Okunanlar Haberler