Dizi ve Filmlerin Desteklenmesi Teklifi Komisyondan Geçti

Milli kültürümüzün Uluslar arası alanda tanıtımına katkı sağlayacak nitelikte dizi ve filmlerin desteklenmesi, ayrıca sinema sektörünün uluslar arası alanda rekabet gücünün arttırılması ve Türkiye’nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amacı taşıyan teklif Milli Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Dizi ve Filmlerin Desteklenmesi Teklifi Komisyondan Geçti

Milli kültürümüzün Uluslar arası alanda tanıtımına katkı sağlayacak nitelikte dizi ve filmlerin desteklenmesi, ayrıca sinema sektörünün uluslar arası alanda rekabet gücünün arttırılması ve Türkiye’nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amacı taşıyan teklif Milli Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında ki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde dizi film desteğinin yeni bir destek türü olarak yer alması nedeniyle “ dizi film” tanımının yapılmasını ön görüyor.

Hazırlanan teklifte, proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinin hepsi için yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek üzere "destekleme kurulları" yapılandırılacak.

Bu Destekleme Kurullarının yapısında ilgili alanda ki meslek birlikleri tarafından belirlenecek 3 sektör temsilcisi, 1 Bakanlık Temsilcisi ve yanı sıra 3 üye daha olacak. Toplamda 7 üyeden kurulu, Bakanlık Temsilcisi yönetecek.

Ayrıca, Dizi Filmler ve yabancı film yapım destek alanlarında yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek için de Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu yapılandırılacak.

BU KOMİSYON 8 ÜYELİ OLACAK

Bu komisyon 8 üyeden oluşacak.

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak "18+" yaş ikazıyla gösterilebilecek.

Sinema salonu işletmecileri, izleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerini ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirecek. Sinema salonu işletmecileri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri bakanlığa iletmek üzere bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlü olacak.

DESTEKLERİN TUTARI, VAR OLAN BÜTÇENİN YÜZDE 50 SİNE KADAR OLABİLECEK

Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilecek. Destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50'sini aşamayacak.

Sinema filmlerinin hazırlık, yapım, yapım sonrası ve gösterim süreçlerinin genellikle bir yıldan daha uzun sürmesi nedeniyle, bütün destek türleri için Cumhurbaşkanlığının uygun görüşü alınarak, yıllara sari destek sözleşmesi yapılabilecek.

REKLAM VE FRAGMAN SÜRELERİ BELİRLENDİ

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak.

Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

Teklifte öngörülen kurullar ve komisyonlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde oluşturulacak.

 

 

 

 

Yorumlar

Çok Okunanlar Haberler