Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman ve sosyal tesis gibi binalar için arsa ve arazi satın alınmayacak.

Yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

Yeni araç alınmayacak

Kamu kurum ve kuruluşları, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni araç satın alamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim ve konferans gibi faaliyetleri uzaktan erişim yöntemleriyle yapılacak.

Kutlamalarda masraf yapılmayacak

Zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmeler, bakanlıklarda bakan onayıyla, diğer kurumlarda ilgili üst yöneticinin onayı ile gerçekleştirilecek.

Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç diğer kutlamalarda yemek ve hediye verilmeyecek, kokteyl düzenlenmeyecek.

Yorumlar