Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018'de ne kadar oldu? AGİ hesaplama

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 tutarları belli oldu. Her ay maaşlara ek olarak ödenen AGİ nedir, AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte 2018 AGİ hakkında detaylı bilgiler...

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018'de ne kadar oldu? AGİ hesaplama

Medeni durum ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren, tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılması olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 'nin 2018 tutarları belli oldu. AGİ hesaplamalarında en önemli olan nokta kişinin medeni halidir. Evli kişilerde eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk varsa çocuk sayısı AGİ hesabında değişiklik gösterir. 2007 yılından itibaren AGİ işveren tarafından ödenmek zorundadır. AGİ devlet tarafından ödenir fakat işverenin vergisinden düşürülür.

Asgari geçim indirimi (AGİ) nedir?

Açılımı asgari geçim indirimi olan AGİ işçinin kendisi ve varsa bakmakla sorumlu olduğu kişiler için veriler indirimdir. AGİ
kişinin medeni durumuna, evli ise eşinin çalışma durumuna, çocuk sayısına göre miktarda değişiklik gösterebiliyor. AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınmaktadır. AGİ'nin ödenmemesi bir suçtur. Çalışanın yasal hakkı olduğu için ödenmediği takdirde şikayet edilebilir.

hesap ile ilgili görsel sonucu

Asgari geçim indirimi oranları

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5 2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5

agi ile ilgili görsel sonucu

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018'de ne kadar oldu?

Bekar: 152,18 TL
Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL
Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL
Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL
Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL
Evli, eşi çalışan: 152,18 TL
Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL
Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL
Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL
Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL
Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

Agi hesaplaması yapılırken ücretin elde edildiği ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

İşçinin kendisi için %50
Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
Üçüncü çocuk için %10
Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er
indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2017'de ne kadardı?

Bekar: 133,31 TL
Evli eşi çalışmayan: 159,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 179,97 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 199,97 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 226,63 TL
Evli eşi çalışan: 133,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 153,31 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 173,31 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 199,97 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 213,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 226,63 TL

Yorumlar