AGİ ne kadar (2018) - Mayıs ayı asgari geçim indirimi miktarı nasıl hesaplanır? (Evli - Bekar)

AGİ ne kadar 2018 yılında merak edilen soruların başında yer aldı. Mayıs ayı asgari geçim indirimi miktarı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

AGİ ne kadar (2018) - Mayıs ayı asgari geçim indirimi miktarı nasıl hesaplanır? (Evli - Bekar)

AGİ ne kadar 2018 yılında vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2018 yılının başında asgari ücrete zam yapıldı. Maaşlara ek olarak verilip her ay ödenen AGİ milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bu ayda Mayıs ayı asgari geçim indirimi miktarı nasıl hesaplanır sorusu da sıkça soruluyor. AGİ 2018 yılının başından beri en düşük 152,21 TL olurken en yüksek de 258,76 TL oldu. Herkesin faydalanabileceği AGİ medeni hal, çocuk sayısı ve eşin iş durumuna göre kişilerde farklılık gösterir. AGİ yıllık brüt maaşlar üzerinden hesaplanarak kişilere verilir. Evli bekar kişiler AGİ'den farklı şekillerde yararlanır. Askeri Geçim İndirimine (AGİ) dair detaylar haberimizde.

AGİ NE KADAR 2018

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bu yılda vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular başında geliyor. İnternette vatandaşlar AGİ ne kadar sorusunu sıkça soruyor. Bu yıl Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılında düşük 152,21 TL, en yüksek 258,76 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Asgari ücret, Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 4. Maddesinin d bendinde “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanır.

2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;

2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL

2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL

2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi.

MAYIS AYI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 rakamları Ocak ayında belli oldu. 2017 yılında evli ve eşi çalışanlar için 133 TL olan AGİ 2018'de 152 TL oldu. Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi şöyle:

Bekar: 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL

Yorumlar