8 Sınıf Erkek Cehennemde Azap Görecek! Sakın Bu Günahları İşlemeyin

Israrla işlenen küçük günahın büyük günaha dönüşeceği telakkisi genellikle kabul görmüştür Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir

Israrla işlenen küçük günahın büyük günaha dönüşeceği telakkisi genellikle kabul görmüştür Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir. (TAHA/74) Kim, zulüm ve tecavüz yolu ile bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah’a pek kolaydır. (NİSA/29-30) Halbuki Rabbiniz: “Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir.” buyurdu. (MÜ’MİN/60) Günahkârlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. (KEHF/53)

Yüce Allah, şöyle buyuruyor: “Size yasak edilen büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli/övgün bir yere sokarız.” (Nisa, 4/31) “De ki: Ey kendileri aleyhine aşırı giden/sınırları aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Doğrusu O, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)

Erkekleri cehheneme sevkedecek sadece birazdan sayacağımız 8 günah değil. Birçok haram Cehenneme sürüklemeye sebeptir. Ama özellikle erkeklerin uzak durması gereken fiiller var ki, bunlarda Cehennemde azap görmeye neden olacak günahlar arasında. Kuranda bahsedilen yasakları çiğnemenin cehennemde azap görmeye sebep olacağını hatırlatarak, erkeklere özel 8 hatanın cehennemde azaba sebebiyet verdiği belirtiliyor. 

İŞTE ONLAR

1- Sadece kadınlara has değil, erkeklerinde şehveti tahrik edecek şekilde giyinmesi.

2- Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek.

2- Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek;

3- Erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak

4- Ehlinin (karısının) oyluğunu (:avret ve mahrem yerlerini) anasının oyluğuna benzetmek (zıhar yapmak:Türkçede ‘anam avradım olsun’ demek gibi).

6- Ehlinin anasına sövmek.

7- Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak;

8- Eşcinsel ilişkiye girmek (livâta etmek, sevicilik yapmak, kendisine livâta ettirmek). Loğusa ve âdet halinde karısına yaklaşmak/cinsel ilişkiye girmek

Yorumlar