2018 İÜ AUZEF Bahar Dönemi yarıyıl bitirme sınav sonuçları - AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi tarafından 2018 İÜ AUZEF Bahar Dönemi yarıyıl sonu bitirme sınav sonuçları açıklandı. Şimdi öğrenciler sınav sonuçlarını merak ediyor. AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

2018 İÜ AUZEF Bahar Dönemi yarıyıl bitirme sınav sonuçları - AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir şekilde hizmet veriyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) Bahar Dönemi bitirme sınav sonuçlarını açıkladı. Şimdi üniversitenin birçok öğrencisi 2018 İÜ AUZEF Bahar Dönemi yarıyıl bitirme sınav sonuçları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını nasıl ve nereden öğrenebileceklerini internette araştırıyor. Peki AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir? Haberimizde AUZEF sınavları ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi  bulabilirsiniz.

2018 İÜ AUZEF BAHAR DÖNEMİ YARIYIL BİTİRME SINAV SONUÇLARI

2018 İÜ AUZEF Bahar Dönemi yarıyıl bitirme sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) Bahar Dönemi bitirme sınavı sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından AUZEF öğrencileri kendi sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama...

AÇIK ÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

UZAKTAN EĞİTİM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir. Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Yorumlar