14 Mayıs Eczacılık Günü neden önemlidir? Eczacılık Günü tarihçesi

Eczacılık Günü tarihçesi nedir ve 14 Mayıs Eczacılık Günü neden önemlidir sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs Eczacılık Günü tarihçesi ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

14 Mayıs Eczacılık Günü neden önemlidir? Eczacılık Günü tarihçesi

14 Mayıs Eczacılık Günü neden önemlidir sorusu bugün vatandaşlar tarafından internette sıkça aratılıyor. İnsanlar eczacılık gününün önemini merak ediyor. Eczacılar tarihin geçmiş zamanlarından bugüne gelişimin ve değişimin öncüleri olmuş kimselerdir. Vatandaşlara hizmet veren ve onları bu konuda yönlendiren kişidir. Eczacı dediğimiz kişi biyolojik, sentetik ve yarı sentetik ilaç hammaddelerini elde edilmesi, biyolojik ve kimyasal olarak incelenmesini bilen ve bu konuda iyi bir eğitim almış kişidir. İlaçların kullanılması ve kaliteli ilaç konusunda önemli bir bilgiye sahip olan eczacılar kendilerine ya eczane açmaktadır ya da başkasına ait bir yerde çalışmaktadır. Eczacılık günü tarihçesi ile ilgili dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

14 Mayıs Eczacılık Günü neden önemlidir sorusunun yanıtı insanlar tarafından merak ediliyor. Eczacı dediğimiz kişi, vatandaşa en iyi dokunmayı bilen sağlık görevlisi vasfını almıştır. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde akademik olarak eczacılığın başladığı 14 Mayıs tarihi, Eczacılık Günü olarak anılmakta ve her sene kutlanmaktadır. İnsanlık tarihine denk bir tarihi olan eczacılık temel olarak her şeyden önce insanı ve onun sağlığını düşünmektedir. Bununla beraber toplum sağlığını merkeze alır.

ECZACILIK NEDİR?

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan eczacılık, ülkemizde olduğu gibi dünyada da önemli meslek gruplarından biridir. Eczacılık, her şeyden önce, insan sağlığını ve dolayısıyla toplum sağlığını merkeze alan, en önemli değerleri kendisinin ve çalışanlarının emeği ile hastalarıyla arasındaki organik bağı olan bir meslektir.

Eczacı, sentetik ve yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların kullanılması gibi konularda eğitim almış kişidir.

ECZACININ ÇALIŞMA SÜRELERİ

Eczacıların büyük çoğunluğu kendilerine ya da başkalarına ait eczanelerde çalışmaktadırlar. Büyük şehirlerde ihtiyaç fazlası eczane mevcut olduğundan eczane açacak eczacıların bölge ve şehir seçimi konusunda dikkatli davranmaları gerekmektedir Eczacıların gece nöbet tutma zorunluluğu vardır. Çalışma saatleri uzundur.

ECZACILIK GÜNÜ TARİHÇESİ

Tıp ve eczacılığın kökenleri hakkında elde hiç bir kesin bilgi bulunmamaktadır. Tarihten önceki dönemlerde yaşamış olan topluluklardan kalan bazı kalıntılar ve bilhassa zamanımızda yaşayan bazı ilkel toplulukların yaşayış ve davranışlarından yararlanarak bazı sonuçlara varmakta isek de, bunların ne ölçüde doğru olduğunu saptamak olanağına sahip değiliz.. Belkide ilk insanlar bizim tahminlerimizden çok başka bir yaşayış şekline sahiptiler. Bununla beraber hastalığın en az insanlık kadar eski olduğunu kabul etmekte hiç bir sakınca bulunmamaktadır.

Bazı hayvan kemik fosillerinden görülen belirtilere göre, hastalıklar ve hastalık amilleri insandan önce dünyada bulunuyordu. Bu nedenle çok eski çağlarda da, insanların hastalıklar ile savaşta bazı yöntemlerinin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Bu dönemlerde de bazı şahısların diğerlerini iyi etmek için gayret sarfettikleri düşünülebilir. Bu ilk iyileştiricilerin “Büyücü” (Afsuncu) ler olduğu sanılmaktadır.Bunlar, hasta kişiyi iyileştirmek için yanlız “Büyü” (sihir) den yararlanıyorlardı, ve hiç bir maddi (İlaç) kullanmıyorlardı. Bu nedenle bu ilkel dönemlerde, eczacı veya ezcacılıktan söz edilemez.

İlaçlar ile ilgili en eski bilgiler milattan 3000 yıl kadar önce yazıldığı saptanmış olan Sümer tabletlerinde bulunur. Daha sonraları, Mısır Papirüslerinde, Çin, Hint, Arap ve Acem yazmalarında bu konuda geniş bilgi vardır.

Yorumlar